Høye priser i Mandal

Høye priser i Mandal
Slik vil klaffebrua over Mandalselva se ut en sommernatt hvis byggherrens løsning blir valgt. Etter anbudsåpningen er ikke det så sikkert. Bilde: Ill.: Rambøll/3XN

Det er AF Gruppen som har gitt det laveste anbudet. Samme entreprenør har også lagt fram to alternativer som koster henholdsvis 24,998 mill. og 33,490 mill.

Selv om A F Gruppens anbud på byggherrens løsning ligger høyt over overslaget, er det langt under enn konkurrentenes anbud. Det nest laveste er på 45,664 mill. Det er gitt av et arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith og BRG, begge fra Kristiansand.

Like etter arbeidsfellesskapet følger Bladt Industries fra Danmark med et anbud på 45,978 mill. Deretter følger Betonmast (47,396 mill.) og nok et dansk firma, MT Højgaard (50,925 mill).

Brua blir 160 meter lang hvorav klaffen utgjør 12 meter, hvis de opprinnelige planene blir fulgt. Det er en kommunal bru som er prosjektert av Rambøll og tegnet av det danske arkitektfirmaet 3XN. Prosjektledelsen er satt bort til Faveo i Kristiansand. De høye prisene kan få konsekvenser for hvordan brua vil se ut. - Alternativene som AF Gruppen har lagt fram skal vurderes før det kan tas noen avgjørelse, sier prosjektleder Øyvind Lundberg i Faveo.

Les mer om: