Høye fjernvarmepriser: Ville trolig spart på varmepumpe

– Men hvis man finner gunstige løsninger som regulerer bedre enn fjernvarme, kan man komme bedre ut økonomisk, sier NVE.

Høye fjernvarmepriser: Ville trolig spart på varmepumpe
Bergvarmepumpe og effektiv styring kan være en mer økonomisk løsning enn fjernvarme, innrømmer NVE. – Husk at det også er en risiko, advarer fjernvarmeselskap. Foto: Ellen Synnøve Viseth

TU skrev nylig om at fjernvarmeprisen følger strømprisen opp mot nye høyder nå i høst, og at både NVE og Fortum Oslo Varme har fått stort antall klager den siste uka.