ARBEIDSLIV

Høy pris på danske arbeidsulykker

Leif Haaland
6. juni 2002 - 07:10

Tidligere var det fordommer mot å sette prislapp på ulykker, sier lektor Pall Rikhardsson ved Handelshøjskolen i Århus. Men dette dreier seg om milliardbeløp, så nå lærer danskenes fremtidige sjefer og direktører hvor mye arbeidsulykker koster bedriftene.

En ny dansk undersøkelse som er utført blant firmaer fra bygg og anlegg, trebearbeidende industri og rengjøring, konkretiserer utgiftene. En typisk ulykke koster bedriften 31.000 kroner. Små ulykker kan koste 8500 kroner, en alvorlig ulykke kan komme opp i 85.000 kroner. I tillegg kommer alle samfunnsmessige utgifter som finansieres via skatter og forsikringer. For en av de bedriftene som deltok i undersøkelsen, kostet arbeidsulykker 5,6 millioner kroner på et år.

Forskere fra Handelshøyskolen og konsulenter fra revisjonsfirmaet Pricewaterhouse Coopers har utviklet regnemetodene. En stor del av omkostningene er skjulte og fremgår ikke umiddelbart av regnskapene. Ulykker kan føre til dårlig anseelse. Medarbeiderens fravær er dyrt og kan føre til tapte ordrer. Det koster å lære opp avløser, møte politiet, informere internt og eksternt, gå i sykebesøk og foreta en hel rekke andre aktiviteter i forbindelse med en arbeidsulykke.