Høy lønn gir kjipere sjef

Høy lønn gir kjipere sjef
Jo mer sjefen tjener, jo kjipere behandler han de ansatte, ifølge forskning. Bilde: colourbox.com

Høy forskjell i inntekten til sjefen og de øvrige ansatte får sjefen til å behandle de ansatte dårlig, konkluderer en ny undersøkelse fra forskere ved de amerikanske universitetene Harvard, Utah og Rice.

– Annen kultur

I undersøkelsen ble 261 bedrifter sjekket for lederlønning og hvor godt forhold bedriften har til sine ansatte, og tendensen var klar: Der administrerende direktør hadde høy lønn, behandlet bedriften sine ansatte verst.

– Lønnsforskjellene er klart større i USA enn i Norge, og det er en helt annen bedriftskultur der. Så det er ikke sikkert at undersøkelsen ville fått samme utslag i Norge. Når det er sagt, hvis du skal være en dyktig leder kan du ikke stå for langt fra dine ansatte, sier NHO-president Kristin Skogen Lund til Aftenposten.

Fordel

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken mener undersøkelsen viser at lønnsforskjellene ikke bør bli større i Norge.

– En av fordelene med norsk arbeidsliv er at inntektsforskjellene er små. Når avstanden blir for stor mellom lederne og de ansatte, enten det gjelder lønn eller annet, så blir det dårligere samarbeid, sier han til avisen.

Les også: Lederne fornøyd med lønna

Les mer om: