Høy dødelighet i Nordlaks Havfarm 1

Havfarmen har ikke nådd målene som ble satt, heter det fra Fiskeridirektoratet. I deler av anlegget døde hver fjerde fisk før slakt.

Høy dødelighet i Nordlaks Havfarm 1
Nordlaks' Havfarm 1 hadde høy dødelighet det første driftsåret. Foto: Nordlaks

Nordlaks' spesielle oppdrettsanlegg Havfarm 1 ble slept fra verftet i Kina til Vesterålen i fjor vår. Siden i fjor sommer har det vært i drift.