KARRIEREUTDANNING

Høstens nye studier

NYTT: Ved Universitetet i Oslo kan du fra høsten studere Europas religiøse røtter.
NYTT: Ved Universitetet i Oslo kan du fra høsten studere Europas religiøse røtter. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
29. mars 2009 - 09:40

FAKTA

Disse lærestedene har ingen nye studier kommende høst: Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Stord/Haugesund, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Akershus.

NTNU:

> Master i klinisk helsevitenskap.
> MSc in Environmental Toxicology and Chemistry.
> MSc in Natural Gas Technology.
> MSc in Innovative Sustainable Energy Engineering.
> MSc in Neuroscience.
> MPhil in Development Studies.
> Master i helseinformatikk (videreutdanning).

Universitetet for miljø- og biovitenskap:

> Master i matindustrielle prosesser.
> Bachelor i energi- og miljøfysikk.
> Master i naturbasert reiseliv.

Universitetet i Agder:

> PhD-studium i IKT.
> PhD-studium i mekatronikk.
> Bachelor i fornybar energi.
> Bachelor i smykkedesign.
> Faglærerstudium for tospråklige elever.
> Master i velferdsstudier.
> Bachelor i ernæring, mat og helse.
> Master i helsefag - psykisk helsearbeid.
> Bachelor i litteratur, film og teater.

Universitetet i Bergen:

> Bachelor i datateknologi.
> Bachelor i datavitenskap.
> Bachelor i petroleums- og prosessteknologi.
> Master i nanovitenskap.
> Årsstudium i filossofi.
> Årsstudium i geografi.
> Årsstudium i administrasjons - og organisasjonsvitenskap.
> Årsstudium i sammenliknende politikk.
> Årsstudium i sosialantropologi.
> Årsstudium i sosiologi.

Universitetet i Oslo:

> Årsenhet i tegnspråk og tolking.
> Årsenhet i arkivkunnskap.
> Bachelor i filosofi og idestudier.
> Bachelor i religions- og kulturhistorie.
> Master i The Religious Roots of Europe.

Universitetet i Stavanger:

> MSc in Environmental Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions.
> Bachelor i sykepleie (nettbasert).

Universitetet i Tromsø:

> Årsstudium i kvinne- og kjønnsstudier.
> Bachelor i økonomi og administrasjon.
>Bachelor i ledelse, innovasjon og marked.

Høgskolen i Bergen:

> Master i teknologi - undervannsteknologi (sivilingeniørutdanning).
> Master i teknologi - innovasjon og entreprenørskap med fordypning i undervannsteknologi (sivilingeniørutdanning).
> Master i undervisningsvitenskap.
> Årsstudium i religion, livssyn og etikk.
> Halvårsenheter i barnehagepedagogikk og flerkulturell barnehage.
> Halvårsenhet i matematikk for tospråklige lærere.

Høgskolen i Bodø:

> Master i personalledelse (human resource management).
> Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon.
> 4-årig faglærerutdanning i realfag.
> Bachelor in Nordic perspective on Politics, Biology & Management (engelskspråklig).

Høgskolen i Buskerud:

> Industribachelor i vann- og miljøteknikk.

Høgskolen i Gjøvik:

> Årsstudium i mediemanagement.
> Bachelor i spillprogrammering.
> Doktorgradsprogram i informasjonssikkerhet.

Høgskolen i Hedmark:

> Bachelor i musikkproduksjon, Rena.
> Bachelor i Service Management, Rena.
> Bachelor – faglærerutdanning i musikk, Hamar.
> Årsstudium i religion, livssyn og etikk, Hamar.
> Årsstudium i krisehåndtering, Rena.

Høgskolen i Lillehammer:

> Bachelor i sosiologi.
> Bachelor i pedagogikk.
> Bachelor i flerkameraproduksjon.
> Bachelor i dokumentarproduksjon.

Høgskolen i Molde:

> Bachelor i IT og logistikk.
> Bachelor i IT-basert bedriftsutvikling.

Høgskolen i Telemark:

> Doktorgradsprogram i “Process, Energy, and Automation Engineering”.

Høgskolen i Vestfold:

> Årsstudium i informasjonssystemer.
> Årsstudium i samtidskunst.
> Årsstudium religion, livssyn og etikk.
> Bachelor i tannpleie.
> Halvårs- og årsstudium i spansk.

Høgskolen i Volda:

> Årsstudium i friluftsliv.
> Fordypningsstudium i idrett, lavere grad.
> Halvårsstudium i entreprenørskap i skole og arbeidsliv.
> Halvårsstudium i "World heritage of the Geiranger Fjord"

Høgskolen i Ålesund:

> Bachelor i handels- og serviceledelse (deltid).

NITH:

> Årsstudium i E-business.
> Bachelor i IT, digital markedsføring.
> Master i Enterprise Systems Architecture.
> Master i Business Systems Integration with SAP-technology.
> Master i Digital Media Management.

Her stryker flest

Enda flere søker ingeniørstudier