Honeywells eksperter kan bli driftens forlengende arm

Selskapene utvider tjenestene Assurance 360 og Benefits Guardianship for brukerne av produsentens styringssystemer og tilhørende IT-løsninger.

Honeywells eksperter kan bli driftens forlengende arm
Honeywell tilbyr seg å bli en integrert del av driftsorganisasjonen via fjernassistanse. Bilde: Honeywell

Assurance 360 Services er et flerårig servicetilbud for vedlikehold, støtte og optimalisering av systemytelsen.

Tilbudet omfatter fjernovervåking, endringsledelse, risikoreduksjon, teknisk oppgradering og støtte ved ny installasjon, samt ytelsesovervåking og rapportering.

Tar stort ansvar

Det er to servicenivåer: Performa er standardversjonen, Optima skal ta det helt ut, med for eksempel endringsledelse, sporing og ytelsesøkninger, samt tekniske oppgraderinger og installasjoner.

Honeywell Hotline

Benefits Guardianship Program Plus (BGP Plus) er et servicetilbud med prioritert telefonadgang til erfarne og kvalifiserte eksperter, for raskt å kunne løse ytelsesproblemer og levere den nyeste programvaren for å oppnå økt funksjonalitet og sikre investeringene.

Konsepet tilbyr reaktive og proaktive tekniske tjenester for å øke programvarens oppetid, sørge for tidlig påvisning av ytelsesendringer og anbefale løsninger slik at ytelsen kan opprettholdes.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.