BRUER

Holta bru på fv 30 påkjørt

Fredag 14. juli ved 14-tida ble Holta bru på fv 30 påkjørt av lastebil med for høy last. Ulykkesstedet ligger ved Gåre-grenda i Holtålen kommune.

Holta bru på fv 30 ble påkjørt fredag 14. juli. Bildet viser skade på vindfagverk og deformasjon hovedfagverk.
Holta bru på fv 30 ble påkjørt fredag 14. juli. Bildet viser skade på vindfagverk og deformasjon hovedfagverk. Foto: Peter Skjerstad,Trøndelag fylkeskommune
Thor SøndenaaJournalist
19. juli 2023 - 18:12

Påkjørselen medførte alvorlige skader på den gamle fagverksbrua. Lasten traff avstivingsfagverket som ligger over brua, noe som medførte at ytterste stav ble revet av innfestningen og hele fagverket ble deformert. Bortsett fra deformasjoner i hovedbæresystemet er det ikke observert sprekker eller andre skader, skriver Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding på sine hjemmesider.

Les også

Stor uenighet om trebruer i Vegvesenet: «Trebru-bobla som blåste opp i Norge var en lidelse å se på»

Bæreevnen vesentlig redusert

Våre bruinspektører inspiserte brua på ulykkesdagen slik at vi fikk oversikt over skadeomfanget. Det ble foretatt ny inspeksjon tirdag denne uken for utsjekk om det hadde skjedd forandringer i konstruksjonen, det ble ikke funnet. På grunn av sin høye alder var brua allerede før skaden høyt utnyttet mhp. tillat last. Med skaden vurderes bæreevnen til å være vesentlig redusert. Det er derfor satt begrensning ved at kun kjøretøy med totallast under 3,5 tonn får kjøre over brua.

Lang omkjøringsvei

Dette medfører at tyngre kjøretøy må benytte omkjøring om fv 705 gjennom Selbu og Tydal, eller riksveg 3 via Tynset. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om Holta bru skal repareres eller bygges ny. Vår vurdering er at eksisterende bru må stenges uansett hvilket valg som gjøres. Vi har derfor startet arbeidet med å få på plass interrimsbru på nedstrøms side av eksisterende bru, dette også av hensyn til avvikling av trafikken fram til brua blir utbedret, heter det videre fra fylkeskommunen.

Interimsbru trolig på plass i august

Vi har godt samarbeid med våre entreprenører og Statens vegvesen ved Vegtrafikksentralen og bruberedskap. Det arbeides derfor med mål om å få på plass ei interimsbru i løpet av August, dette avhenger noe med avtaler med grunneiere og at vi får gjort de nødvendige avklaringer i ferietiden. Blant annet må vi hensynta at vegen krysser et vernet vassdrag. Interimsbru bygges som ett-felts bru og det må påregnes at denne vil stå over en lengre periode. Tillatt last vil bli som for eksisterende bru.

Bru E6 Nordreisa
Les også

Denne brua skal først bygges på en fotballbane

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.