PROSJEKTERING

Holmestrand sentrum avlastes for annen gang

I november 2016 ble Vestfoldbanen flyttet inn i den 12,4 km lange tunnelen Holmestrandsporten. Nå ber Vegvesenet om pris på konkurransegrunnlaget for ny fylkesveg 900 som skal overta den nedlagte jernbanetraséen.

Nye fylkesveg 900 skal gå der toget går på dette bildet, og møte nåværende fylkesveg 900 i et kryss foran det hvite huset.
Nye fylkesveg 900 skal gå der toget går på dette bildet, og møte nåværende fylkesveg 900 i et kryss foran det hvite huset. Anders Haakonsen
8. mai 2018 - 22:07

Den nye vegen blir gjennomfartsveg gjennom Holmestrand. Den avlaster nåværende fylkesvg 900, som er en handlegate hvor gjennomgangstrafikk er lite populært.

Anbudsfristen er satt til 19. juni. Den aktuelle strekningen er ikke mer enn 735 meter lang, men oppdraget er omfattende. Fristen for ferdigsstillelse av prosjekteringen går ikke ut før 1. oktober neste år.

E18 borte i 1983

Holmestrand var i mange år terrorisert av gjennomgangstrafikken på E18. Den gikk der fylkesveg 900 går nå - gjennom sentrum på langs. 1983 kom endelig Holmestrandtunnelen som ledet trafikken utenom byen.

I 2001 ble ny E18 lenger inn i landet åpnet for trafikk. Den nye E18 ble lagt så langt fra den gamle at det ble en del lokal gjennomgangstrafikk igjen gjennom Holmestrandtunnelen.

I 2012 ble tunnelen stengt fordi den skulle brukes som adkomst for anleggstrafikken til den nye jernbanetunnelen. Det som var igjen av gjennomgangstrafikk, ble ført tilbake til bygatene.

Krevende å fjerne en høybane

Folk i Holmestrand er trolig grundig lei av gjennomgangstrafikk i Langgaten, som er navnet på fylkesveg 900 gjennom sentrum. Men de må holde ut en stund til. Vegvesenet regner ikke med anleggstart på ny fylkesveg 900 før i 2020.

En viktig årsak til at jobben blir så omfattende, er at jernbanen gjennom Holmestrand var en såkalt høybane. Den lå høyere enn gatenettet og gikk over alle kryssende gater på bruer. Ny fylkesveg 900 skal ligge i gateplanet.

Senkingen av traséen betyr at fyllinger, støttemurer, landkar og bruer må fjernes. Den gamle banen smøg seg mellom bebyggelsen, flere steder med så liten klaring til omgivelsene at fyllinger hadde blitt for arealkrevende. I stedet ble den lagt på grove betongkonstruksjoner. Å fjerne dem blir ingen enkel jobb, heller ikke for dem som skal prosjektere.

På ski gjennom tunnelen

Årsaken til at konkurransegrunnlaget ikke ble utlyst før halvannet år etter at jernbanetraséen ble frigjort, er at planleggingen tok lang tid.

- Reguleringsplanen ble vedtatt i februar i år. Arbeidet har tatt mer tid enn forutsatt på grunn av omfattende grunundersøkelser og geotekniske vurderinger. Det skyldes blant annet forekomster av kvikkleire mellom jernbanetraséen og sjøen, sier prosjekteringsleder Rune Gunnerød i Region sør.

Tunnelforskriften er årsaken til at trafikken på fylkesveg 900 ikke ble lagt tilbake til Holmestrandtunnelen da jernbaneanlegget var fullført. Lengden på tunnelen er 1 862 meter. Vegvesenet mente at det ville bli for dyrt å oppgradere den til en standard som tilfredsstiller kravene i tunnelforskriften. Det arbeides nå med planer om å bruke den som skitunnel.

Massive betongkonstruksjoner må fjernes for å gi plass til den nye fylkesveg 900. <i>Foto:   Anders Haakonsen</i>
Massive betongkonstruksjoner må fjernes for å gi plass til den nye fylkesveg 900. Foto:   Anders Haakonsen
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.