NETTARKIV

Holder øye med hydraulikkoljen

Finn Halvorsen
25. sep. 2008 - 19:42

Doktoren, om vi kan kalle ham det, finner vi i en låve på Norderås gård, i tilknytning til Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås. Vi snakker om Sølve Fjerdingstad, gründer og daglig leder av selskapet FRAS Technology AS.Patentert prøvetaking

Fjerdingstad har studert hydraulikkoljer i mer enn 20 år. En del av disse årene har han hatt et samarbeid med UMB. Sammen har de patentert en teknologi for tidlig detektering av slitasje på kritiske komponenter i hydraulikksystemer både offshore, på skip og i prosessindustrien.

– Det er viktig å få tatt representative prøver av hydraulikkoljen, sier Fjerdingstad. Med representative prøver mener han i første rekke at prøven må tas under trykk. Ved siden av partikler og vann, er nemlig også luft og gass farlige forurensingselementer i hydraulikkolje. Dersom systemet stenges ned før prøvene tas, vil gass- og luftboblene forsvinne fra prøvene.

– Vår patenterte DynaSamp løser dette problemet. Her isoleres oljeprøven under trykk. Vi har hatt produktet på markedet en tid, og det er til nå installert ca. 100 slike enheter på ulike typer maskiner både her hjemme og i utlandet. I den senere tid har også en del større internasjonale aktører begynt å fatte interesse for systemet, sier Fjerdingstad.Store penger å spare

Han påpeker også at repeterbar prøvetaking under samme forhold er viktig for å kunne gjøre trendanalyser. På denne måten kan man gripe inn og gjøre preventivt vedlikehold før havari oppstår.

Både oljeselskaper, plattformoperatører, rederier og prosessindustrien blir hvert år påført store kostnader på grunn av uforutsett driftsstans. – Her vil vi kunne bidra til store besparelser, sier Fjerdingstad.Et skritt videre

FRAS Technology har de siste årene jobbet for å bringe DynaSamp teknologien et skritt videre, nemlig i form av en løsning for kontinuerlig overvåking.

Dette produktet, som har fått navnet DynaView, skal installeres for første gang på Visund i løpet av høsten med til sammen 16 prøvetakingspunkter.

– Mens vi tidligere var avhengig av jevnlige stikkprøver, får vi med dette systemet kontinuerlig overvåking som via internett kan følges på PC eller mobiltelefon uansett hvor operatøren måtte befinne seg. Systemet gir langt bedre informasjonskvalitet og kontroll på avvik enn tidligere med redusert risiko for driftsstans som følge, sier Fjerdingstad.

Han er også en smule stolt over å ha utviklet systemet i samarbeid med Naval Research Institute og Lockheed Martin i USA. – Men vi har alle kommersielle rettigheter til systemet, sier Fjerdingstad.Tettere samarbeid

FRAS Technology har ganske nylig etablert seg på Norderås. Der vi finner vi kontorer og laboratorier i skjønn forening i den gamle låven, som er under restaurering for formålet.

– Vi har også satt av en kontorplass til professor Rolf Arnt Olsen ved Institutt for kjemi og bioteknologi, UMB. Han har hjulpet oss med mikrobiell analyse av hydraulikkoljene. Etter at vi nå har flyttet til Ås vil dette samarbeidet bli ytterligere styrket, sier Fjerdingstad.

De har blant annet utviklet en metode for DNA-analyse av bakterier og andre mikroorganismer i hydraulikkoljen. Disse vil etter hvert samles i et register for senere sammenlignende bruk. En slik kartlegging er svært viktig. Bakteriene er ikke bare en trussel mot maskinene, men de kan også innebære helsefare for driftspersonell om de kommer inn i lungene.Internasjonalt miljø

De er ikke så mange ansatte i låven på Ås foreløpig, ca. 10 stykker i dag. Men de representer nesten like mange nasjoner, og det er høyt utdannede folk.

– Vi er dessuten i ferd med å etablere en avdeling i Årdal med ca. 20 ansatte. Det vil være et driftssenter for installasjoner i Nordsjøen, sier Fjerdingstad.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.