PITSJ

Holberg EEG: Dette verktøyet sørger for bedre diagnoser og behandling av pasienter med hjerneskade

Gründerne pitsjer.

Holberg EEG har utviklet en software som analyserer resultatene fra EEG-maskiner. Dermed vil like resultater analyseres likt, noe som gjør at både diagnoser og behandling av hjerneskader kan bli bedre.
Holberg EEG har utviklet en software som analyserer resultatene fra EEG-maskiner. Dermed vil like resultater analyseres likt, noe som gjør at både diagnoser og behandling av hjerneskader kan bli bedre. Bilde: EEG Holberg/TU.no
16. okt. 2016 - 17:23

Pitsj er en artikkelserie hvor gründere selv forteller TUs lesere om produktet sitt, og hvorfor de mener konseptet deres har livets rett. 

Holberg EEG

Gründere: Dr. Harald Aurlien og Dr. Jan Brøgger, konsulenter i klinisk nevrofysiologi ved Haukeland Universitetssykehus

Etablert: 2009

Produkt: Score EEG Premium Edition software

Målgruppe: Sykehus verden over som utfører EEG

Holberg EEG har utviklet en software som analyserer resultatene fra EEG-undersøkelser, undersøkelser som registrerer elektriske impulser som oppstår i hjernebarken.

Det skal sørge for at alle leger rapporterer samme funn likt. 

Her svarer gründerne på fem spørsmål fra TUs redaksjon, og forklarer nærmere om systemet de mener vil kunne gi bedre diagnose og behandling av hjerneskader.  

 1. Idé 

EEG er undersøkelser som registrerer elektriske impulser som oppstår i hjernebarken. <i>Bilde: EEG Holberg</i>
EEG er undersøkelser som registrerer elektriske impulser som oppstår i hjernebarken. Bilde: EEG Holberg

Holberg EEG har løst et langvarig problem med ukonsekvent fritekstrapportering ved EEG-undersøkelser, og introduserer en ny programvare som vil kunne gi alle som diagnostiseres med hjernesykdommer bedre behandling. I tillegg vil alle EEG-data være lett tilgjengelig for forskning, deling av resultat i internasjonale databaser og i forbindelse med utdanning.

Programvaren gjør det mulig å utarbeide EEG-beskrivelsene på en ensrettet måte, slik at alle leger rapporterer samme funn likt.

1/3

Hvor god er ideen?

Gi din vurdering:

2. Slik virker teknologien

EEG eller elektroencefalografi er en vanlig medisinsk undersøkelse der pasienten får små elektroder festet til hodet som måler de elektriske signalene i hjernen. EEG blir utført på de fleste sykehus og brukes vanligvis i diagnostisering av pasienter med epilepsi, demens og koma.

De elektriske signalene blir analysert av nevrologer eller nevrofysiologer, som også utarbeider en rapport som sendes til rekvirerende lege og pasient.

Rapportene som utarbeides er stort sett basert på fritekst, noe som har store svakheter. For det første vil de være individuelt utformet med subjektive begrep og stil. Samme funn kan beskrives ulikt ut i fra hvilken lege som analyserer signalene.

I tillegg vil det være vanskelig å hente ut informasjonen fra rapportene, dersom man ønsker å bruke disse i forskning og undervisning.

Pitsj

  • Her pitsjer gründere sin ide eller sitt konsept inn for TUs lesere på samme måte som gründere pitsjer egne ideer for potensielle investorer.
  • Leserne kan evaluere, eller «rate», grundernes svar for punkteneide, innovasjonsgrad og potensial på en karakterskala fra en til fem.
  • Summen av lesernes stemmer oppsummeres nederst i artikkelen.

Holberg EEG har lykkes med å få etablert et internasjonalt konsortium der 40 ledende EEG-eksperter har blitt enig om felles terminologi for hvordan EEG-undesøkelser skal beskrives.

SCORE er nå blitt etablert som en ny medisinsk standard og godkjent av de ledende medisinske organisasjonene i verden.

Holberg EEG utviklet en rapporterings-software, med utgangspunkt i den nye medisinske standarden. Denne vil erstatte dagens fritekstrapportering, og dermed tilby betydelig kvalitetsheving og transparent kommunikasjon av resultatet av EEG-undersøkelsene.

Standarden støttes av flere språk, bruker standardiserte data, og databaser åpner opp helt nye muligheter innenfor forskning og utdanning.

3. Innovasjonsgrad

Gjennom å delta i etableringen av det internasjonale konsortiet og den nye medisinske standarden, har Holberg EEG tatt del i den store reformasjonen som kommer innen EEG-rapportering.

EEG-data vil bli mye lettere tilgjengelig for forskning, som igjen vil komme til nytte for de millioner av pasienter som årlig diagnostiseres med en eller annen form for hjernesykdom.

Programvaren til Holberg EEG gir økt kvalitet og presisjon i EEG-beskrivelsene. Den vil også gjøre det mulig å etablere nasjonale og internasjonale databaser der data kan utveksles på en helt annen måte enn tidligere. Implementering av mange ulike språk muliggjør samarbeid på tvers av landegrenser enklere.  

Holberg EEG ser også muligheter for å overføre samme konsept til andre medisinske felt som sliter med samme type utfordringer. Dette vil igjen gjøre at markedet vil kunne utvides betydelig.  

2/3

Hvor nyskapende er dette?

Gi din vurdering:

4. Potensial

Dr. Harald Aurlien. <i>Foto: Holberg EEG/Camilla Waage</i>
Dr. Harald Aurlien. Foto: Holberg EEG/Camilla Waage

Vi anslår at markedet for produktet vil overstige 1,2 milliarder kroner. Inntektene vil komme fra årlige lisenser, installasjon og service/support. Relevante kunder er universitetetssykehus, epilepsisentre, barnesykehus, selvstendige diagnostiske sentre, og sykehus verden over som utfører EEG.

Dr. Jan Brøgger. <i>Foto: Holberg EEG/Camilla Waage</i>
Dr. Jan Brøgger. Foto: Holberg EEG/Camilla Waage

Det er estimert at det er cirka 15.000 EEG-laboratorier verden over. Primære Regioner er Norden, Storbritannia, Nederland, USA, Canada, Vest-Europa, Russland/Øst-Europa.

Vi har allerede installert vår programvare på 10 viktige sykehus/sentre i Nord-Europa.

Vi ser også muligheter for å overføre samme konsept til andre medisinske felt som sliter med samme type utfordringer, noe som igjen gjør at markedet potensielt kan bli langt større. 

3/3

Kommer dette til å slå an?

Gi din vurdering:

5. Hvordan skiller teknologien seg fra konkurrentenes?

SCORE er en helt ny medisinsk standard og per i dag har Holberg EEG ingen kjente konkurrenter. Det vil si at de sykehusene som ønsker å benytte seg av det som er etablert som «best clinical practice» må installere programvaren fra Holberg EEG.

Vi er også invitert til å skrive et kapittel om SCORE i Niedermeyer’s EEG-lærebok, som regnes som den viktigste læreboken for EEG.

Vi vil også presentere en web-basert læringsportal for EEG, der brukere kan sammenligne sine EEG-beskrivelser med en ekspert. Et slikt verktøy vil være uunnværlig i opplæring av nye spesialister.

Det vil komme konkurrenter når SCORE-standarden blir mer etablert, men Holberg EEG vil likevel ha en betydelig «first mover opportunity» og mulighet til å etablere stor kundemasse og et økosystem rundt produktet.

TU-lesernes dom:

Idé:

Innovasjonsgrad:

Potensial:

Totalscore:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.