PRODUKSJON

HMS - dødsviktig begrep

Industrien er full av stressede mennesker. Stressnivået gjør dem farlige for egen og andres sikkerhet. Utfordringer og problemer hjemme tas med på jobben. Derfor er samtaler viktige for at den produksjonsansvarlige skal føle seg trygg på sikkerheten for den enkelte. Dette er mangelvare i dag.

Med enkelte unntak er vi blitt flinke i Norge med den fysiske sikkerheten. Antallet store ulykker i bygge- og anleggsbransjen har gått sterkt ned og ellers i industrien er det mye positivt.

Men mange fokuserer bare fysisk sikkerhet. De glemmer at vi også har en rekke psykososiale utfordringer. Det kan være arbeidstid og mulighet for et mer utfordrende liv. Mange strever mer med å komme ut av tidsklemma. Vi tar for gitt at arbeidstiden passer alle.

Livets rett

Under Industridagene på Lillestrøm vil Senter for god HMS presentere tanker rundt en godkjennings- eller merkeordning for HMS-arbeid.

- Vi viser en vei bedriftene kan gå for å få et godt opplegg for arbeidet sitt med helse, miljø og sikkerhet. Godt HMS-arbeid sikrer at du tar vare på utstyret og bemanningen. Ellers kan du ikke være trygg på at bedriften er konkurransedyktig i morgen, sier konsulent Peter Christian Koren i firmaet med samme navn. Han er også involvert i Senter for god HMS.

- Den som lurer på om HMS-konseptet har livets rett, må tenke om igjen. Se på ulykkes- og skadefrekvensen i norsk arbeidsliv. Antallet dødsulykker og alvorlige ulykker ble halvert fra arbeidsmiljøloven kom på syttitallet. I 1990 fikk vi internkontrollforskriften, som førte til en ytterligere halvering av antall dødsulykker.

Alle vet noe

- Det går ikke an å komme som konsulent til en bedrift og si at "når jeg er ferdig skal dette fungere hos dere". Vi må utforme opplegget sammen med bedriften. Kompetansen og forståelsen, både den som allerede eksisterer, og den som utvikles i prosessen, må ikke forsvinne.

Koren forteller med et smil at yndlingsyttrykket han er "at det er utrolig hva sjefen ikke vet". - For å få tak i dette må man stille seg åpen og spørrende og opptre troverdig. Det er viktig å akseptere at selv de beste systemer er uferdige, HMS-arbeidet er alltid underveis og klar for forbedring. Alt er dynamisk: ansatte, maskiner, arbeidsoppgaver og utfordringer. Derfor må man bestandig holde en finger på bedriftens HMS-puls, være våken og holde seg oppdatert.

Senter for god HMS har laget en arbeidsplan og legger opp samarbeidsprosjekt med de bedriftene som ønsker det, uansett hvilken type bedrift det er. HMS-arbeidet skal ikke være bedriftsavhengig. Det er laget et opplegg som styrer arbeidet i riktig retning. Utfordringene kartlegges, og de gode sidene som skal ivaretas må også fram i arbeidet. Løsningene som finnes skal ivareta det gode, og bringe bedriften framover.

Må være beredt

Utfordringen er de mange små norske bedriftene. Den statistiske risikoen for at noe skal skje med hver enkelt av dem er liten. Derfor gir en del bedrifter blaffen i HMS-arbeid - og kan komme godt ut av det. Men andre får en ulykke eller en annen alvorlig uforutsett hendelse. De får store problemer etterpå. Ikke bare offeret blir rammet. Noe skjer med bedriftskulturen. Ingen liker å jobbe i en bedrift der noen har blitt drept eller sterkt skadet. To år etter en større brann er bare en tredel av bedriftene fortsatt oppegående. Kundene, markedet og bedriftens kjernepersonale har en tendens til å bli borte.

Resultatorientert

Loven sier at ledelsen skal ha oversikt over bedriftens utfordringer og hva som kan være farlig. Sikkerheten er stort sett forankret hos toppledelsen, men alle med lederansvar skal ivareta HMS på sitt område. Spesielt gjelder dette de ansattes miljø. Kartleggingen av bedriftens tilstand må utføres i samarbeid med de ansatte. Og her må det spørres og graves etter hva som har ført til farlige situasjoner, og de må bringes fram til løsning - for HMS-spørsmål er ofte oppe til debatt uten at noe skjer. Derfor ser man ofte at det sitter en del garvede ansatte som har det meste av den kunnskapen som behøves - men de er avventende. De orker ikke å påpeke dette gang på gang dersom intet skjer! Er samarbeidsklimaet godt og signaler og meldinger tas på alvor, kommer innspillene.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.