NYHETER

HMS-bonus testes med lekepenger

Jarle Skoglund
1. feb. 2006 - 09:12

- Vi tenkte først på prikkbelastning for HMS-avvik, men fant ut at det ble for negativt ladet. Det blir mer positivt at det er bonus å hente for en ansvarsfull entreprenør. Riset bak speilet overfor dem som ikke er så nøye blir pengetap og en belastende avviksverdi (A-verdi) når det skal konkurreres om nye prosjektoppdrag, sier senioringeniør Knut Stokkeland i Statens vegvesen, Region Midt.

- Vi ønsker oss ansvarsfulle entreprenører. Bonusordningen skal også skjerpe dem til å velge underentreprenører som tar HMS-arbeidet på alvor, sier Stokkeland til Våre Veger. Det er Region Midt som er initiativtaker til utvikling av systemet med bonus og straff, men de 11 blindtestene med det Stokkeland kaller monopolpenger foregår i alle fem regionene. Testing av systemet foregår i perioden september 2005 til mars i år, og tilbakemeldingene fra involverte entreprenører har vært gode. Vegdirektoratet har stor sans for tiltaket.Innsats fra begge parter

Hensikten med bonusordningen er tydelig. Etter en risikovurdering av et prosjekt legger Statens vegvesen som byggherre et visst beløp i potten. Entreprenøren skyter inn like mye og har penger å tjene på godt HMS-arbeid i egne rekker og hos valgte underentreprenører som trekkes inn. Dårlig innsats betyr tap og dårlig karakter (A-verdi) ved neste korsveg der det skal kjempes om nye kontrakter. En entreprenør som har pådratt seg avviksbelastning skal imidlertid ikke hefte for dette i mer enn to år.

- Bonusordningen og avviksbelastningen skal virke skadeforebyggende og skjerpe HMS-oppfølgingen. Vi har tro på at en bonus for etterlevelse av HMS-krav i kontrakt, lovverk og forskrifter skjerper aktørene, sier Knut Stokkeland. Han understreker at det ikke er snakk om nye HMS-krav, kun etterlevelse av gjeldende krav. Bonuspottens størrelse fastsettes utfra prosjektrisikoen. Den kan ligge mellom to og ti promille av anbudssummen. Byggherre og entreprenør kan også bli enige om en rund sum.Stilkarakterer

Trekk med minuspoeng for avvik ligner på trekk i stilkarakterene i skihopping. Som eksempel nevnes trekk for mangler i stoffkartoteket, manglende risikovurdering, mangler i skiltplanen,stans av farlig arbeid, mangelfull bruk av verneutstyr og kritikkverdige forhold til ordningen med verneombud.

- Vi har såkalte blindtekster av systemet 11 steder i landet, 11 kontrakter fra 25 til 110 millioner kroner. Fem av dem er vegprosjekter i Region Midt. Tilbakemeldingene fra entreprenørene er udelt positive. Hvis noen lurer på om bonusordningen innebærer merarbeid for entreprenøren, så er svaret mitt tja. Hvis HMS-arbeidet ikke var i orden før, så blir det jo mer å gjøre. Ordningen kan kanskje bli prisdrivende, men et godt HMS arbeid koster penger. Dette er bra for seriøse entreprenører, de får enda en grunn til å velge underentreprenører med omhu. Vi mener at systemet vil bidra til et ryddigere HMS-arbeid, sier Knut Stokkeland.Ordentlige penger etter sommeren

Blindtestene avsluttes med levering av et evalueringsskjema fra involverte byggherrer og entreprenører 1. mars. En arbeidsgruppe der Vegdirektoratet og Region øst er representert går gjennom materialet og avgir rapport om systemet fungerer og er brukervennlig nok.

- Vår ambisjon i Region Midt er å starte med ordentlige penger etter sommeren. Jeg ser ikke noe som taler imot denne bonusordningen, og Vegdirektoratet ser positivt på at bonus for HMS-dyktighet kan bli en landsomfattende ordning, sier senioringeniør Knut Stokkeland.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.