DOKTORGRADER

Hjerte/lunge-maskin

Forskningsarbeidet øker kunnskapen om virkningen av hjerte/lunge-maskinen på kroppen og blodsystemet. Resultatene kan gjøre det enklere å forutsi økt blødning etter hjerteoperasjoner.

Hjerte/lunge-maskinen, som brukes ved de fleste hjerteoperasjoner, fører til aktivisering av blodsystemet. Dette kan forsterke blødningstendensen med økt behov for blodoverføringer og nye operasjoner. Wahba har gjennomført flere studier for å kartlegge blodplatenes funksjon og koagulasjonsystemet ved hjerteoperasjoner.

Hjerte/lunge-maskinen forårsaker tap av aktiviserte blodplater fra sirkulasjonen, og dette bidrar til dårligere funksjon av blodplatene. Effekten er avhengig av varighet av operasjonen. Heparin, et medikament som gis under hjerteoperasjoner for å forhindre blodproppdannelse, fører også til aktivisering av blodplatene. Det viste seg at en kombinasjon av to egne laboratorietester egnet seg best til å forutsi en økt blødningstendens etter operasjonen. To kommersielle tester ga derimot ikke tilfredsstillende resultater. En ny blodpumpetype og medikamentet aprotinin hadde ingen effekt på blodplatefunksjonen.

Avhandlingen har tittelen The influence of cardiopulmonary bypass on platelet function and blood coagulation - determinants and clinical consequences (Innflytelse av kardiopulmonal bypass på blodplatefunksjon og koagulasjon - årsaker og kliniske konsekvenser). Den er utført ved Institutt for hjerte- og lungesykdommer, Regionsykehuset i Trondheim (RiT), med professor Hans O. Myhre som hovedveileder. Arbeidet er finansiert av Universität Regensburg og Hjerteklinikken St. Elisabeth, RiT.

Les mer om: