ARKIVNYHETER

Hjemmeseier til Risa

Den nye Foss Eikeland bru kommer høyere på bildet enn den gamle. Huset mellom elva og vegen skal rives.
Den nye Foss Eikeland bru kommer høyere på bildet enn den gamle. Huset mellom elva og vegen skal rives. Bilde: Statens vegvesen

Bare 329 000 kroner skilte de to laveste anbudene da de ble åpnet, men kontrollregningen førte ikke til forandringer. De som har innvendinger mot at Risa får jobben, må klage innen 12. februar.

Strekningen som skal legges om, krysser grensen mellom kommunene Sandnes og Klepp. Lengden blir knapt 700 meter. Den 68 meter lange Foss Eikeland bru inngår i prosjektet. Den erstatter en 32 meter lang fagverksbru fra 1934 (!) over Figgjoelva. Den er en flaskehals, men ikke på grunn av bæreevnen. Problemet er at brua er så smal at to biler ikke kan møte hverandre på den.

Nye Foss Eikeland bru blir en betongplatebru med to 34 meter lange spenn. Pilaren skal stå på land, konstruksjoner i elva ville ikke bli godtatt på grunn av rike forekomster av elvemuslinger. Pilaren blir fundamentert på stålrørspæler, landkarene på sprengsteinfyllinger.

Den nye vegstrekningen får gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen, brua blir derfor 15 meter bred. Oppdraget omfatter også anlegg av en rundkjøring, to underganger, et kanalisert kryss og til sammen 400 meter sideveger og adkomstveger. Riving av en bolig som står i vegtraséen inngår også. Hva som skal skje med den gamle brua, er ikke avgjort.

Regningen for prosjektet vil komme på rundt 65 millioner kroner. Mye grunnerverv er en viktig årsak til den store forskjellen mellom kontraktsum og totale omkostninger. Bedrifter i området forskutterer hele beløpet. Etter hvert vil det bli tilbakebetalt med penger fra bomringen på Nord-Jæren.

Vegvesenet har prosjektert den nye brua selv. Den øvrige prosjekteringen er utført av AnkoNova i Stavanger. Anlegget skal være ferdig innen 1. desember i år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.