NYHETER

Hjemmeseier til Oslo Vei

Oslo Vei skal rehabilitere 400 meter av Torggata i Oslo. Steen og & Lund fra Drammen lå lavest ved anbudsåpningen, men mistet førsteplassen etter kontrollregningen.

Torggata brukes flittig av myke trafikanter, men forholdene er ikke lagt til rette for dem. Dette skal Implenia rette på. (Foto: Anders Haakonsen)
Torggata brukes flittig av myke trafikanter, men forholdene er ikke lagt til rette for dem. Dette skal Implenia rette på. (Foto: Anders Haakonsen)
25. sep. 2012 - 08:25

Kontrakten ble underskrevet 24. september. Kontraktsummen blir den samme som anbudsummen - 22,193 millioner kroner. Anbudet fra Steen & Lund var opprinnelig på 20.512 mill., men etter at en summeringsfeil ble oppdaget, ble prisen oppjustert.

Oppgaven består i å gi en del av Torggata ny overflate som består dels av granitt og dels av brostein. Hensikten med prosjektet er å heve miljøkvaliteter og byromskvaliteter i tillegg til å bedre forholdene for fotgjengere og syklister. Gata blir stengt for gjennomkjøring i framtida.

Kontraktsummen tilsvarer en pris på godt over 50 millioner pr. kilometer. Tilsynelatende en stiv pris så lenge man bare arbeider med vegdekket, men den har sin forklaring: På hele strekningen ligger det en 30 cm tykk betongplate under asfalten. Den ble støpt av okkupasjonsmakten under krigen, trolig for at gata skulle tåle belastningen av stridsvogner. Nå skal platen fjernes. Den jobben inngår i entreprisen.

Det enkleste hadde vært å legge granitten og brosteinen oppå betongplaten, men det går ikke. Da ville gatenivået bli hevet. Det er uakseptabelt både fordi fasadene i Torggata er bevaringsverdige i følge byantikvaren, og fordi gatenivået i Torggata hadde kommet høyere enn i sidegatene. Derfor må betongen bort.

Hvordan det skal skje er ikke endelig avgjort. Før avgjørelsen blir tatt, skal man prøvegrave flere steder. Byggherren, som er Oslo kommune, håper at betongen kan sages opp og fraktes bort i små biter. En forutsetning for denne løsningen, er at det ikke er kontakt med betongplaten og en kulvert for vann- og avløpsledninger som går gjennom gata.

Rehabiliteringen av Torggata er prosjektert av Sweco. Vinteren 2014 skal den være fullført.

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.