Hjemmeseier i Hjemmeluft

Hjemmeseier i Hjemmeluft
Store masseuttak blir nødvendig for å gi E 6 mellom Hjemmeluft og Aslakheimen en skikkelig standard. Etter anbudsåpningen er det så godt som sikkert at jobben går til et Alta-firma. Bilde: Edgar Olsen, Statens vegvesen

Nest lavest ligger Tormod Kristensen Maskin med 69,638 mill. Det danske firmaet E. Pihl & Søn, som er i gang med en stor jobb på E 6 i det samme området, er nr. tre med 75,252 mill. Målselv Maskin & Transport (98,457 mill.) er nr. fire , og Klasvoll Maskinstasjon fra Nordreisa (108,656 mill.) er nr. fem.

Den nye E 6 skal følge nåværende trasé på det meste av strekningen. Ny vegbredde blir 8,5 meter. Avstanden mellom Hjemmeluft og Aslakheimen er 3,3 km.

Priser over 60 millioner kan virke høyt for en slik jobb, men de laveste anbudene ligger ikke høyere enn ventet. Det har sin naturlige forklaring. Vegen skal gå gjennom sidebratt terreng, masseuttaket blir betydelig. Ikke mindre enn 228 000 kbm skal sprenges ut. Det blir nesten 70 kbm pr. løpemeter. 38 000 kbm blir brukt på veganlegget, de øvrige 190 000 kbm blir lagt i depot for senere bruk.

Entreprisen omfatter også anlegg av 2 420 meter gang/sykkelveg parallelt med E 6, etablering av nye avkjørsler til private eiendommer og montering av 136 veglys.

Hjemmeluft-Aslakheimen er den østligste strekningen på ny E 6 mellom Hjemmeluft og Møllnes innerst i Altafjorden, som skal fullføres i juli 2013.

Les mer om: