Hjellegjerde henter penger

Hjellegjerde henter penger
Administrerende direktør Olav Inge Røyseth i Hjellegjerde har allerede meldt om innsparinger på 70 millioner kroner. Nå utvides aksjekapitalen med 30 millioner. Bilde:

Hjellegjerde varslet i november innsparinger på 70 millioner kroner. Mellom 10 og 30 årsverk måtte bort.

Henter penger

Nå utvides også aksjekapitalen med 30 millioner kroner, etter vedtak på en ekstraordinær generalforsamling.

Det gjøres ved å utstede 30 millioner aksjer som hver har en kurs på én krone, og eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett på de nye aksjene.

Fullmakt

Styret i Hjellegjerde ASA får også fullmakt til å utstede opptil 17 702 550 ytterligere aksjer frem til generalforsamlingen i 2009.

I tillegg ble to nye styremedlemmer valgt. Siv Hjellegjerde og Tove Hjellegjerde erstatter Kristine Landmark og Britt Hjellegjerde.

Les også: Hjellegjerde kutter