ARKIVNYHETER

Historisk vegsatsing de neste 10 år

Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden utenfor Narvik er ett av mange store prosjekter som skal realiseres i neste transportplan-periode.
Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden utenfor Narvik er ett av mange store prosjekter som skal realiseres i neste transportplan-periode.
Jarle Skoglund
13. mars 2009 - 14:04

I Nasjonal Transportplan foreslås det følgende fordeling av de statlige midlene i perioden 2010-2019:

  • 21 188 millioner kroner til vegformål, inkludert tilskutt til drift av riksvegferger og midler som inngår i rammetilskudd og rentekompensasjonsordning til fylkeskommunene. Dette er en vekst på 6 139 millioner kroner eller 39 prosent, i forhold til NTP 2006-2015.
  • 9 214 millioner kroner til Jernbaneverket, en vekst på 3 390 millioner kroner eller 58 prosent, sammenlignet med NTP 2006-2015.
  • 1 085 millioner kroner til Kystverket, en vekst på 471 millioner kroner eller 77 prosent.

Regjeringen vil imøtekomme lokal vilje til å bruke bompenger for å framskynde utbygging av vegnettet og utviklingen av kollektivtilbudet. Man regner med at om lag 60 milliarder kroner i bompenger vil komme i tillegg til de statlige økonomiske rammene, noe som gjør at den delen av riksveginvesteringene som kommer fra bompenger blir på samme nivå som i 2009.

Økning for drift og vedlikehold

For åene 2010-2019 er det satt av i alt 99,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold av infrastrukturen på veg og bane, inkludert midler til trafikktilsyn på veg. Dette er en økning på 21,8 milliarder kroner eller 28 prosent, samanlignet med NTP 2006-2015.

- Investeringsprogrammet i Nasjonal transportplan 2010-2019 er det største løftet for utbyggingen av transportinfrastruktur i moderne tid. Den samlede økonomiske rammen til statlege investeringer til riksveger, jernbane og farleier i denne perioden er på om lag 128 milliarder kroner. Dette er en økning på 65 milliarder kroner eller en dobling samanlignet med NTP 2006-2015, sa Liv Signe Navarsete da dokumentet ble lagt fram på fredag.

Regjeringen går inn for en sterk satsing på store riksvegprosjekt, som vil få en gjennomsnittlig økning auke på om lag 2,2 milliarder kroner eller vel 80 prosent, samanlignet med NTP 2006-2015. En slik økningi investeringene fører blant annet til kortere reisetid og avere avstandskostnader for folk og næringsliv. Økningen til riksvegar, inkludert rassikring, blir på om lag 38 milliarder kroner i perioden 2010 til 2019, eller vel en dobling, samanlgnet med NTP 2006-2015.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.