Historisk dipp for norsk gasseksport

Historisk dipp for norsk gasseksport
OPTIMIST: Konserndirektør Rune Bjørnson i Statoil imøtegår de fleste gasspessimistene, og ser bare vekst og økende priser for norsk gass i årene fremover. Bilde: Anders J Steensen

Den norske gasstransportmaskinen har i dag kapasitet til å eksportere i overkant av 130 BCM årlig. Det er spesielt kraftsektoren i EU-regionen som kommer til å etterspørre mer av naturgassen fra Nordsjøen og Norskehavet:

– Vi venter at store deler av gassen vår fortsatt vil bli solgt under langsiktige kontrakter til de store energiselskapene, men markedsliberalisering i Europa gir oss også tilgang til nye kundesegmenter, eksempelvis store sluttbrukere, sier konserndirektør for naturgass i Statoil, Rune Bjørnson.

Må skiftes

Han tror kraftsektoren blir den aller mest interessante avsetningskanalen i årene framover. I Europa er over 30 prosent av genereringskapasiteten, hovedsakelig i kullkraftverk, eldre enn 40 år og må skiftes ut.

Bare i Europa, Statoils kjernemarked, er det ventet en vekst i gassforbruket i kraftsektoren med rundt 20 prosent frem mot 2030, forklarte Bjørnson under et gasseminar i Oslo i fjor høst.

Han pekte på forsyningssikkerhet og EUs klima-ambisjoner som de viktigste drivkreftene i denne utviklingen.

Nest størst

Statoil er i dag den nest største leverandøren av naturgass til Europa, etter største eier i Nord Stream, russiske Gazprom. Konsernet markedsfører rundt 75 prosent av all naturgass som produseres på norsk sokkel, halvparten er egen gass, mens den andre halvparten er statens, eller SDØE-gassen, som forvaltes av Petoro AS.

En stor del av volumene, om lag 80–90 prosent, er solgt under langsiktige kontrakter som ble inngått på 1980- og 90-tallet med store, europeiske selskaper, hovedsakelig under de historiske Troll-avtalene fra 1986.

De norske eksportinntektene fra salget av naturgass var på sitt høyeste noensinne i 2008, og endte på 218 milliarder NOK, men gikk noe ned i fjor og endte på 182 milliarder.

Les mer om: