ARKIVNYHETER

Hidratunnelen til Multiconsult

Multiconsult skal prosjektere Hidratunnelen som erstatter fergesambandet Kvellandstrand-Launes. Siden dette kartet ble laget har riksveg 469 blitt fylkesveg 469.
Multiconsult skal prosjektere Hidratunnelen som erstatter fergesambandet Kvellandstrand-Launes. Siden dette kartet ble laget har riksveg 469 blitt fylkesveg 469. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
3. nov. 2010 - 00:53

Tre konsulentfirmaer deltok i kampen om oppdraget. Et firma ga et lavere anbud som var enn Multiconsults, men deltakerne konkurrerte ikke bare på totalpris. Multiconsult forlangte en lavere timepris enn konkurrentene, og kom bedre ut med hensyn til de øvrige tildelingskriteringene.

Hidratunnelen skal knytte øya den er oppkalt etter til fastlandet. Hidra ligger i Flekkefjord kommune en mil sør for sentrum. Øya har ca. 700 innbyggere. Tunnelen blir 3,2 km lang, profilet blir T 8,5. Lavbrekk blir liggende 127 meter under havoverflaten.

Prosjekteringen ble lyst ut med forbehold om at Stortinget gir klarsignal. Vegvesenet håper det vil skje før de folkevalgte tar juleferie. Bakgrunnen for hastverket er at konsesjonen på drift av fergesambandet som knytter Hidra til fastlandet, går ut 31. desember 2013. Hvis ikke sambandet er erstattet av en fast forbindelse innen den datoen, trengs det en ny konsesjonsrunde.

De totale omkostningene for tunnelen med tilstøtende veger er beregnet til 343 millioner 2010-kroner. Bompenger og bevilgninger fra Vest-Agder fylke blir de viktigste finansieringskildene. Det meste av pengene fra fylket er forskuttering av innsparte utgifter til fergedriften, men det kommer også 36 millioner i direkte tilskudd. Dessuten bidrar Flekkefjord kommune med 6 millioner.

Inntil videre er det ferga «Hidrasund» som sikrer innbyggerne på øya forbindelse med vegnettet. Den drives av Flekkefjord Damskipselskap.

Ferga går i sambandet Kvellandstrand-Launes og har plass til 38 personbiler. Den har hatt en jevn trafikkøkning de siste 10 årene. 2003 er det eneste året med nedgang i trafikken. I 1999 fraktet den 267 biler pr. dag i gjennomsnitt. 10 år senere hadde tallet økt til 353.Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.