Heyerdahl blir Nasa-ikon

«testamente til menneskelig nysgjerrighet og trang til å oppdage»

«Alle oppdagere har noe til felles i tillegg til nysgjerrighet og vitebegjær. De trenger båter! Thor Heyerdahl hadde en balsaflåte, og dagens romoppdagere har Shuttle, Soyuz, Proton og Den internasjonale romstasjonen. Forskjellige tider, forskjellige hav, forskjellige teknologier. Men de tjener alle til å bære oss til nye grenseland. Oppdagere trenger også noen til å tenne deres nysgjerrighet og drift til å gjøre noe ekstraordinært. Det kan være foreldrene, som hos Heyerdahl, som oppfordrer barna til å utforske og lære. (...)»