IKT

Hersker på de syv hav

25. mai 2001 - 11:01

Den norske IT-bedriften Xantic, som inntil nylig hørte under SpecTec og Station 12, har gjennom 20 år bygget seg opp til å bli den ledende leverandøren av IKT-løsninger og kommunikasjon i shippingmarkedet. I løpet av denne tiden er 2000 rederier over hele verden, med rundt 15 000 båter, kommet på bedriftens kundeliste. Station 12 har på sin side levert kommunikasjon til og fra skip siden 1904 og er nå ledende på satelittkommunikasjon via Inmarsat.

Professor Tor Wergeland ved Copenhagen Business School har skissert tre hovedutfordringer for norsk skipsfart i de kommende tjue årene; Næringen må tilpasse seg nye og mye tøffere miljøkrav. Skipsfarten endrer seg raskere gjennom nyetableringer og sammenslåinger og står overfor helt nye handelsmønstre. For å lykkes på sikt må næringen utnytte de mulighetene som ligger i alle former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Wergeland peker på at den globale skipsfartsindustrien er en traust bransje som er alt for lite åpen for de utfordringer som moderne IKT og logistikk byr på.

Penn og papir

– Bildet Wergeland gir av næringen er nok riktig, sier administrerende direktør i Xantic AS, Nils Petter Aspestrand. På verdensbasis driver 50 prosent av rederiene ennå med penn og papir på store deler av operativ administrasjon. Aspestrand peker på at Norge ses på som et foregangsland på operasjon og drift av skip. – Vi fremst i rekken av nasjoner, men mange rederier i andre land følger oss tett i utviklingen, hevder han.

Grunnlaget for Xantics suksess ble lagt i 1980. Helt fra starten satset selskapet på den praktiske erfaringen til sjøfolk som hadde gått i land. Erfaringsmaterialet ble modellert inn i de første IT-løsninger selskapet utviklet. Siden har selskapet utviklet programvareløsninger tett koblet til kunnskapen om prosessene ombord i skip og kommunikasjonen med rederi og leverandører.

I mange land

Aspestrand trekker frem tre hovedområder som selskapet er fundert på: Styring av vedlikehold, håndtering av mannskap og kommunikasjon mellom land og skip. Satsingen på vedlikehold har også trukket med seg moduler for styring av innkjøp og lagerhold.

– Gjennom hele historien har vi trukket på kompetanse fra næringen selv. Dette har vært en langsiktig arbeidsmåte som har sørget for at vi hele tiden fokuserer på å forstå kundenes reelle behov, sier Aspestrand.

Før sammenslåingen med Station 12 hadde SpecTec hadde 270 ansatte fordelt på 20 kontorer over hele verden. – Sammen med Unitor er nok vi en av de mest internasjonale bedriftene vi har i landet, sier Aspestrand. I sitt marked er Xantic den største bedriften i verden, med nærmere 50 prosent av markedet. Selskapet er ti ganger større enn nærmeste konkurrent.

Selv om Xantic er en IKT-bedrift ,er Aspestrand skeptisk til den tradisjonelle IT-bransjen rundt seg: – Det er litt for mye fokus på hurtig utviklede løsninger og raske penger for min smak.

Kontakt

Xantics viktigste produkter i dag er administrative støttesystemer og kommunikasjon mellom skip og land. Antallet kunder i maritime bransje reduseres i takt med organisk vekst og oppkjøp, noe som resulterer i større aktører. – Jo flere båter et rederi har, jo mer rasjonelt kan de drive, forklarer han. Mange av kundene er også rene managementselskaper, som samler båter fra andre under en felles administrasjon for å oppnå skalafordeler.

Det har alltid vært en utfordring å etablere effektiv administrasjon og kommunikasjon mellom skip og land. I moderne tid har slik kommunikasjon skjedd via satellitt, men forbindelsen har kostet mye. For ti år siden var prisen 7 – 8 dollar pr. minutt, mens i dag betaler rederiene 3 – 4 dollar. Det gjelder å utnytte tiden best mulig.

Kjenne kundebehov

– Vi er lei av å møte IT-konsulenter, som sikkert er dyktige nok, men som ikke kan bransjen vi jobber i, og heller ikke kjenner kundenes kjerneprosessene godt nok. Derfor forsterker vi utviklingen av vårt eget tjenestetilbud for å sørge for at kundene får hjelp til å gjøre en best mulig implementeringsjobb av noen som kan både fagområdet og programvaren. Vi leverer informasjon inn i deres kjerneprosesser, sier Aspestrand.

Kundene innen shipping er som de fleste andre IT-kunder opptatt av effektiv drift, og ikke av selve verktøyet. Xantics satsing på tjenester fokuserer bygging av optimalisert informasjonsbruk og hjelp til å omstille arbeidsprosessene for å utnytte programvaren mest mulig effektivt. – 20 prosent av utfordringen er selve verktøyet, mens 80 prosent er prosessene rundt det, sier Aspestrand.

Kjøpt opp

I fjor høst ble SpecTec, som var eid av Visma, solgt til det nederlandske selskapet Station 12, og Xantic er resultatet av fusjonen. Selskapet ledes av nordmannen Knut Reed som kommer fra Telenor Satellite services.

– Station 12 har 30 prosent av markedet for samband til skip, og sammen med oss blir dette et meget konkurransekraftig selskap, sier Aspestrand. Til sammen får Xantic 700 ansatte og en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Xantic vil nå i større grad fokusere helhetlige leveranser der tellerskritt blir solgt sammen med administrative systemer. Amos Connect er det første nye produktet der selskapets mailsystem selges inklusive tellerskritt.

Russiske programmerere

Svært mange av Xantics brukere har gjennom tidene gått i land til jobber i industrien, og mange av dem har fortsatt som kunder. Det har bidratt til en industrirettet produktlinje som nå utgjør 25 prosent av gamle SpecTecs omsetning. I dette markedet har Xantic mange konkurrente, men ofte har de ifølge Aspestrand kapasitetsproblemer og kan ikke gi kundene den støtte og kompetanse som Xantic vanligvis bidrar med.

– Kostnadene for produksjon av kode er for høye i Norge.

Derfor har vi ansatt over 25 programmerere i Russland og har meget god erfaring med dem. Vi sørger for kvalitetssikring av koding ved bruk av russisk kapasitet. Fokus for den norske kompetansen er å utforme kunderettede kravspesifikasjoner og sikre god kvalitet, sier Aspestrand.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.