Her utvikles løsning som skal gi kraftig oppskalering av tareproduksjonen i Norge

Smoothiemaskin er blant redskapene Norges største tareprodusent bruker i dag. Nå skal produksjonen automatiseres og oppskaleres.

Her utvikles løsning som skal gi kraftig oppskalering av tareproduksjonen i Norge
Produksjonsleder Sunniva Haldorsen viser fram en av stamtareplantene som er grunnlaget for neste års produksjon. Foto: Arne Fenstad

Tysnesøy: Produksjonsleder Sunniva Tangen Haldorsen og taredyrker Ole Christian Kjerrgård åpner døren til det aller helligste på taredyrkingsanlegget til Lerøy på Tysnesøy sør for Bergen. På hyller langs veggen i kjølerommet står et tjuetalls vannkarafler med en boblende brun væske. Til neste vår skal dette bli ferdig dyrket tare, og massen er nok til å produsere mer enn dobbelt så mye som hele Norges produksjon i fjor.