BYGG

Her slurver håndverkerne

Mye går galt i byggenæringen.
Mye går galt i byggenæringen. Bilde: Colourbox.com

Byggforsk har kartlagt byggskader og byggefeil i over 50 år.

Deres byggskadeoversikt fra 2006 viser at mange skader skyldes feil gjort før og under byggingen.

Mest utsatt

66 prosent av disse skadene oppstår i bygningens klimaskall, altså yttervegger, tak og terrasser.

Flest feil er det med yttervegger over terreng, som står for nær en tredel, eller 29 prosent, av skadene.

– Yttervegger og fasader er den delen av klimaskallet som ser ut til å være mest skadeutsatt. Inkludert kjellervegger utgjør det totalt 36 prosent av alle skadetilfeller, sier Trond Bøhlerengen, forsker ved Sintef Byggforsk.

22 prosent av skadene oppstår i tak.

Fukt er verst

31 prosent av skadene finner Byggforsk i "andre komponenter" i byggene. Det inkluderer blant annet våtrom, innervegger og etasjeskillere.

– For rom er det våtrom og kjellerrom som er mest utsatt. Minst 75 prosent av skadene er relatert til fuktproblematikk, sier forskeren.

Brutt ned på bygningstype er det ingen nevneverdige forskjeller i skadeomfang å spore.

Allerede før byggestart legges grunnlaget for skadene, ifølge Sintef Byggforsk.

Tidlig i prosessen

– I 60 prosent av tilfellene legges grunnlaget for skaden allerede i prosjekteringsfasen, altså i den fasen hvor både byggherre og de prosjekterende påvirker resultatet i vesentlig grad, sier Bøhlerengen.

Årsakene er flere:

  • For dårlig prosjektering.
  • Muntlige, ikke skriftlige, avtaler.
  • Uklar ansvarsfordeling.
  • Pris- og tidspress.
  • Uheldige valg av materialer og løsninger.
  • Dårlig kommunikasjon mellom ulike aktører i byggeprosessen.
  • Personer gjør arbeid utenfor eget kompetanseområde.

En fersk rapport fra danske Byggeriets Evaluerings Center viser at byggefeilene florerer også i Danmark.

Der er det vegger, dører og vinduer som topper statistikkene. Halvparten av feilene gjøres der, mens 20 prosent opptrer i gulv og loft.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.