Her skal laksen bli ferdig tre måneder tidligere enn i sjøen

Salmon Evolution håper byggingen kan starte til våren.

Animasjonen viser hvordan det planlagte anlegget kommer til å se ut. Video: Salmon Evolution.

Hvis oppdrettsanlegget blir virkelighet, blir det et av Europas største på land. Anlegget skal være et kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, som vil si at om lag 70 prosent av vannet i tankene skal renses og resirkuleres, mens 30 prosent skal pumpes inn fra sjøen.