Her skal det bygges tunnel for å få E39 utenom Førde sentrum

Detaljplanleggingen av E39 Storehaug – Førde er i full gang, og nylig var det befaring Vegvesenets planteam på befaring.

Fra Vegvesenets befaring i vegtraseen for et par uker siden
Fra Vegvesenets befaring i vegtraseen for et par uker siden Foto: Ole Kristian Åset, Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
22. okt. 2021 - 17:49

Kommunedelplan for E39 Langeland - Moskog ble vedtatt i 2013, og nå har første halvdel fra Bruland til Storehaug fått finansiering gjennom Nasjonal transportplan. Prosjektet gjør at E39 blir lagt utanom Førde sentrum og Halbrendslia. Ny vei i tunnel vio bidra til en effektiv nord-sør-forbindelse på Vestlandet.

Tunnelen vil korte ned E39 med bortimot 6 km på strekningen (fra 14,9 til 9,2 km) og reisetiden blir redusert fra dagens 16-20 minutt, ned til omtrent 7 minutter.

Planlegging i gang

- Statens vegvesen er nå i gang med å planlegge den nye strekningen. Og for et par uker sidan hadde vårt tverrfaglige team befaring på Bruland og ved Storehaug, og nå skal vi i gang med grunnboringer ved Skilbrei. Målet er å ha en godkjent reguleringsplan i løpet av neste år, og vi sikter mot byggestart i 2024, sier prosjektleder Svein Reidar Dale i en melding fra Statens vegvesen.

Prosjektet består av en ca. 7,7 km lang tunnel fra Bruland i Førde til Storehaug, rett sør for Langeland.  Det er i tillegg rundt 2,5 km vei i dagen, for å kople tunnelen til veinettet i hver ende og bygge kryss til lokalveier. Tunnelen blir bygd med ett løp, men har tre kjørefelt, fordi en stigning på ca 3,4 prosent gir behov for et forbikjøringsfelt i sørgående retning.

Ønsker toplans kryss

I fjellsiden bak vil tunnelen komme ut. <i>Foto:  Ole Kristian Åset, Statens vegvesen</i>
I fjellsiden bak vil tunnelen komme ut. Foto:  Ole Kristian Åset, Statens vegvesen

På Storehaug øsker en å bygge et toplans kryss som gir god kopling til fv. 57 mot Bygstad/Dale og eksisterende E39 mot nord. Et toplanskryss vil gi svært god trafikksikkerhet, og krysset vil ha av- og påkøyringsramper, en rundkjøring på lokalveien og bru som krysser over E39.

På Bruland blir det en dagsone på om lag 600 meter. Ny vei kommer her ut av tunnelen noe høyere enn eksisterande E39, og den nye veien vil derfor krysse over eksisterende vei på en kulvert. Vegvesenet ønsker å bygge en rundkjøring som en midlertidig kryssløsning, fram til neste byggetrinn mot Moskog kommer og man skal bygge et planskilt kryss også på Bruland. Rundkjøringen er skissert med en arm mot tunnelen, en arm mot Førde og en arm mot Moskog.

Overskot av tunnelmasse

Kostnaden er beregnet til 3 milliarder kroner, og prosjektet må gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) før det kan lyses ut.

Nær 8 km tunnel gir et stort masseoverskudd i prosjektet, og Vegvesenet ønsker å komme i kontakt med interessenter som vil ta imot tunnelstein.

- Det beste er om vi finner mest muleg samfunnsnyttige bruksområder for massene vi skal ta ut, og vi ber nå om hjelp fra kommuner, næringsinteresser, grunneiere og utbyggere i nærområdet til tunnelen. Vi har satt en grense på minimum 100.000 kubikkmeter for de som ønsker å ta imot tunnelstein, sier prosjektleder Dale.

Veien vil ha en byggetid på rundt 5 år, så ny E39 Bruland - Storehaug vil trolig kunne stå ferdig i 2029.

 
 
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.