Her skal de granske mikrostrukturer i ulike materialer på et nivå man hittil ikke har vært i stand til

Danskenes nye synkrotron kan analysere med en oppløsning på 25 nanometer.

Her skal de granske mikrostrukturer i ulike materialer på et nivå man hittil ikke har vært i stand til
Røntgenanlegget Max IV i Lund har medvirket til å gjøre Øresundsregionen til et europeisk sentrum for bildeanalyse av materialer. Foto: Max IV

Med åpningen av det avanserte røntgenanlegget Max IV i Lund i Sverige for to år siden, er Øresundsregionen i ferd med å utvikle seg til et europeisk sentrum for bildeanalyse av materialer.