Her opererer Equinor i sårbare områder 

Det håper WWF og Greenpeace å gjøre noe med på selskapets generalforsamling.

Her opererer Equinor i sårbare områder 
Kartet viser aktive kontrakter hvor Equinor er oppført som operatør eller partner eller der selskapet har aktive og planlagte olje- og gassbrønner i april 2020. Datasettet inneholder ikke alle prosjekter Equinor er involvert i, for eksempel har ikke WWF data på alt i USA og Russland. De gule feltene angir sårbare områder. Foto: WWF

WWF Verdens naturfond har laget et kart som viser hvor Equinors aktiviteter overlapper med marine områder som forskere mener har særlig verdifull og sårbar natur.