IT

– Her må det voksenopplæring til!

Læremester: Etter det IT-politiske debattmøtet i Oslo sist uke er generalsekretær Per Morten Hoff og IKT Norge i ferd med å snekre en IT-politisk plattform som skal gi en ny regjering skolering i informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen.
Læremester: Etter det IT-politiske debattmøtet i Oslo sist uke er generalsekretær Per Morten Hoff og IKT Norge i ferd med å snekre en IT-politisk plattform som skal gi en ny regjering skolering i informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
28. aug. 2009 - 07:02

Fra partiprogrammene

Frp

 • Staten må ta en mer aktiv rolle for å sikre utbygging av nødvendig IT-infrastruktur, som høyhastighetsbredbånd i hele landet.
 • Aktivt bruke IKT for å effektivisere offentlig sektor.


Ap

 • Vi må satse særlig på forskning innenfor fag som er viktig for økonomisk utvikling og velferd for en bedre forståelse av de samfunnsmessige utfordringene som teknologiutviklingen på disse områdende innebærer.

Høyre

 • Føre en utdanningspolitikk som tar bedre høyde for kunnskapsnæringenes behov for spesialisert arbeidskraft.
 • Forsere bredbåndsutbyggingen i hele landet.
 • Legge forholdene bedre til rette for eksport av kunnskapsnæringenes varer og tjenester.

Krf • Kommunikasjonsteknologien åpner for større fleksibilitet innen arbeidslivet. Denne teknologien må bli like tilgjengelig i distriktene som i sentrale deler av landet.


SV

 • Nettilgang med stor kapasitet kan være en forutsetning for å trygge arbeidsplasser.
 • Forvaltningen må digitaliseres og utvikle elektronisk tjenester. Særlig innen helsevesenet er det store gevinster å hente.
 • Staten skal utvikler offentlige løsninger sammen med IT-næringen. Norge må ta steget fra passiv IT-importør til ledende utvikler av IT-løsninger for offentlig sektor.
 • Offentlig utviklet programvare skal være fri programvare som kan tas i bruk av hvem som helst.

Sp

 • Det må legges til rette for at alle skoler får tilstrekkelig tilgang til nye læremidler og oppdatert informasjonsteknologi.
 • Nasjonal utbygging av fibernett Norge må til hvis Norge skal ta mål av seg til å bli en ledende kunnskapsnasjon.


V

 • Nasjonal satsing på bredbåndsnett med høy kapasitet.
 • Det offentliges viktigste rolle er som etterspørrer av krevende bredbåndstjenester, som telemedisin og døgnåpen forvaltning.


Rødt

 • Offentlig garanti og utbygging av bredbånd der det ikke allerede finnes eller bygges ut.
 • Forbud mot lukket proprietær programvare som standard i stat og kommune.
 • Offentlig stipendordning for programmerere som utvikler fri programvare.

– Stortingskandidatene mangler et helhetlig syn på hvilken rolle informasjonsteknologi spiller i samfunnsutviklingen. Her må det voksenopplæring til.

Slik konkluderer generalsekretær Per Morten Hoff valgdebatten om IT-politikk, der sju partier sist uke fikk anledning til å selge inn sine virkemidler og tiltak på området.

Kunnskap

På løpende bånd serverte de godbiter som landsdekkende bredbånd, etterutdanning av lærere, mer penger til forskning og satsing på kunnskapssamfunnet.

Det som mangler er evnen til å se disse elementene i sammenheng, ifølge IT-bransjens interesseorganisasjon.

– Et klassisk eksempel er jo helseminister Bjarne Håkon Hansens initiativ til å sette sammen et sett med spesialister i en såkalt tenketank. Ikke en eneste IT-kyndig person ble forespurt om å delta.

– Vi ønsker at politikerne skal få øynene opp for at IT faktisk er nerven og drivkraften i samfunnsutviklingen, påpeker Hoff.

Helhet

– Hva er en helhetlig IT-politikk?

– Det innebærer at partiene har tenkt ut hvordan informasjonsteknologi skal brukes innen utdanning og forskning for å skaffe innbyggerne kompetanse på fagfeltet, hvordan det offentlige skal bruke IT-løsninger for å skape etterspørsel eter IT-tjenester og -løsninger, og hvordan bredbåndsutbygging kan føre til økt bruk av nettbaserte tjenester. Det handler også om hvordan skatteregimet utformes for å gjøre det enklere å drive kunnskapsbedrifter i landet i sterk konkurranse med utenlandske virksomheter.

Helt blank

Teknisk Ukeblad har gått gjennom programmene til de åtte største partiene, og her er det smått med slike resonnementer.

KrF er helt blank. Det samme gjelder partiet Rødt.

Frp, SV og Sp vil ha en sentralt styrt bygging av fibernett i hele landet og antyder hvilke effekter det vil ha for næringslivet.

De fleste flagger høyt at Norge må satse på forskning og utdanning for å utvikle kunnskapssamfunnet.

Bygger plattform

– Partiene ønsker å få til en hel del, men de mangler en koordinert satsing. Vi er i en fase med voksenopplæring, der de folkevalgte må lære dette området. Og her har vi i bransjen en del av ansvaret, mener Hoff.

Nå er IKT Norge i gang med å lage en IT-politisk redegjørelse.

– Vi skal legge den frem for en ny regjering etter valget. På den måten ønsker vi å hjelpe til med å danne et plattform for den IT-politikken som skal føres, sier Per Morten Hoff.

Les mer om: