Her kommer Norges største solfangeranlegg

Blir også et av de største i Europa.

Her kommer Norges største solfangeranlegg
STORT: Her på Lillestrøm skal Norges største solfangeranlegg levere varme fra første delen av neste år. Bilde: Akershus Energi

SOLFANGERANLEGGET

  • Generer over 4 GWh varme per år
  • Har kapasitet på 7 MW
  • Har 915 paneler som utgjør 12.810 m
  • Budsjettet er omtrent 30 millioner kroner. Enova støtter 50% av investeringen.
  • Energiproduksjonen tilsvarer 2-3 prosent av samlet varmeproduksjon i fjernvarmenettet. Resten av varmeproduksjonen kommer fra skogsflis, gass fra avfallsdeponi, varmepumpe og bioolje.

Anlegget, som plasseres på Lillestrøm, skal dekke en flate på 12 810 m2 og generere 4 GWh i året.  Går alt etter planen, skal anlegget begynne å levere til fjernvarmenettet i løpet av vinteren eller våren neste år.

– Dette anlegget er unikt i Norge, og vil i tillegg til miljøvennlig energileveranse gi økt kunnskap om bruk av solvarme i Norge, sier Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening.

Les også: Nye solceller kan gi billigere strøm

I gang allerede

I disse dager er byggherre Akershus Energi i gang med å sette opp den soltekniske bygningen og plassering av fjernvarmerør.

Fundamentene settes opp i september, mens selve panelmontasjen vil foregå i september og oktober.

Les også:

Masseproduksjon av solfangere

900 millioner i klimastøtte  

Enkelt prinsipp

Solfangere skiller seg fra solcellepaneler ved at de omdanner solstråling til varme i stedet for elektrisk energi. Fangerne kan plasseres på bygg og består av et ytre gjennomsiktig lokk, ofte av glass, og en absorbator på innsiden som tar i mot stråling.

Når strålingen treffer absorbatoren, varmes den opp og sender stråling ut igjen. Poenget er at strålingen ikke kommer ut på grunn av lengre bølgelengde. Dermed overføres varmen til et rørsystem, og via en tank som fungerer som varmelager.

Varmen kan blant annet brukes til å varme opp hus og tappevann.

Les også: Denne dråpen er et kraftverk

Forskning

Anlegget på Lillestrøm skal ikke bare produsere varme. Akershus Energi har satt av arealer til et eget testfelt, noe som gjør at det blir lagt til rette for forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Her kan man teste ulike ting, eksempelvis optimal helningsvinkel på solfangerpanelene gjennom sesongen.

– Vi håper å se mange nye solfangeranlegg i Norge framtiden, både store og små, sier Lekang Sørensen.

Les også:

Samler energi med nanoteknologi

Dette kan bli verdens nye energikilde

Solkraft dekket halvparten av Tysklands energibehov

Venter gjennombrudd for neste generasjon solenergi  

Les mer om: