SAMFERDSEL

Her kjører toget i de splitter nye tunnelene under London

Se 360 grader-filmen fra inni tunnelene.

Bilde: Crossrail

I juli kunne Crossrail Ltd melde at alle tunnelene under London endelig var ferdig utgravd.

Nå er ferdigstillingen av tunnelene i gang, og i løpet av året skal tunnelene ferdigsikres, få belysning og blir ferdig skinnelagt.

Om alt går etter planen skal hele den nye undergrunnen åpnes i 2018.

Størst siden krigen

Toglinjen, som går under hele det sentrale London, er den største samferdselsutbyggingen i Europa siden andre verdenskrig.

Den skal knytte sammen alle knutepunkter og hovedutfartsårer i byen, og reduserer dagens reisetid betraktelig.

Det skal totalt bygges ut 118 kilometer med dobbeltspor fra Maidenhead og Heathrow til Shenfiel og Abbey wood.

Les også: Åtte tunnelborere skal gi den største jernbane-utbyggingen siden andre verdenskrig

Den nye banen fra øst til vest vil øke kollektivkapasiteten med ti prosent og kutte reisetiden betydelig. Heidi Bredesen

Enorme maskiner

Tunnelene, som nå ferdigstilles, er drevet av enorme tunnelboremaskiner (TBM).

Maskinene som har drevet tunnelene veier rundt 1000 tonn hver og er oppimot 150 meter lange. Hver uke har de boret mellom 90 og 150 meter tunnel hver.

De har en rotasjonshastighet på 3,19 rotasjoner per minutt og nominell skyvekraft på cirka 58.000 kilonewton.

Les også: Tunnelboremaskinene har gravd ut seks millioner tonn masse - dette brukes den til

Se flere 360°-videoer her.