Her kan det ligge én milliard tonn sjeldne mineraler

Kartlegging og prøveboring i berggrunnen i Dalane viser store mengder lett tilgjengelige mineraler.

Her kan det ligge én milliard tonn sjeldne mineraler
Gheorge Maruita (foran) og Marco Caeiro skrur på borerørene for å hente ut ferske borekjerneprøver. Foto: Alf Bergin

For å nå siste letelokasjon må vi ta av fra E39 på Helleland, nær Egersund i Sør-Rogaland. Etter å ha passert et par småbruk, skimter vi noen mindre borerigger i terrenget.