Her hviler Y-blokka

Ikke vet vi om den nye fylkesvei 1488 som bygges  i Sørum får navnet Y-blokkveien, men asfalten på veien blir lagt på 14.900 tonn knust  Y-blokk.

Her hviler Y-blokka
Her på Sørum i Lillestrøm kommune kommer en ny og omlagt strekning av fylkesvei 1488, som tidligere var fylkesvei 256. 14.900 tonn gammel Y-blokk danner her grunnlaget for en gang- og sykkelvei med belysning, i tillegg til bilveieen. Foto: Norsk Gjenvinning

I juli i fjor ble de to kunstverkene Fiskerne og Måken av Pablo Picasso og Carl Nesjar saget ut og flyttet. Deretter startet rivingen av resten av Y-blokka, som ble tegnet av Erling Viksjø.