Her flyr granaten som skal kunne treffe blink på over 100 kilometers hold

Boeing og Nammo melder om god framdrift i utviklingen av ramjet-artilleriammunisjon.

Her flyr granaten som skal kunne treffe blink på over 100 kilometers hold
Ramjet 155-testskyting i Norge i januar. Foto: Nammo

Langtrekkende presisjonsild er noe både den amerikanske og norske hæren jakter på.