DRONER

Her finner dronen veien uten hjelp av GPS

I prosjektet Inspectrone har det lykkes doktorgradsstipendiat Rune Yding Brogaard å navigere droner utelukkende med sensorer og software.

Inspeksjon av ballasttanker på skip er et opplagt test-case for doktorgradstipendiat Rune Yding Brogaards droneprojekt, for her skal den navigere uten GPS-signal, ved hjelp av blant annet lidar, akselerometer og gyroskop. Papiret med mønster på veggen er såkalte Ground Truth Points, som brukes til å kontrollere hvor korrekt posisjoneringssystemet er.
Inspeksjon av ballasttanker på skip er et opplagt test-case for doktorgradstipendiat Rune Yding Brogaards droneprojekt, for her skal den navigere uten GPS-signal, ved hjelp av blant annet lidar, akselerometer og gyroskop. Papiret med mønster på veggen er såkalte Ground Truth Points, som brukes til å kontrollere hvor korrekt posisjoneringssystemet er. Illustrasjon: Evangelos Boukas

GPS-navigasjon på smarttelefonen er i dag like vanlig som å få vann i springen hjemme for de fleste av oss, Men tross teknologien gjennombrudd er det mange steder på jorden hvor GPS-satellittenes signaler aldri når frem. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.