StatoilHydros konsernsjef Helge Lund. (Bilde: Anders J. Steensen)

Her er StatoilHydro- toppenes inntekter

Konserndirektør for norsk oljevirksomhet, Tore Torvund, hadde en skattbar inntekt på 12,3 millioner kroner i 2006. Det er dobbelt så mye som konsernsjef Helge Lund: Hans alminnelige inntekt var 6 millioner kroner i fjor.

5,4 mill på Øvrum

Nedover på inntektslisten følger de andre konserndirektørene i logisk rekkefølge.

Teknologi- og ny energi-sjef Margareth Øvrum tjente 5,4 millioner og prosjektleder Morten Ruud hadde en inntekt på nesten 4,6 millioner.

På bunn med 2 mill

Nederst på listen ligger konserndirektøren for staber og konserntjenester, Hilde Merete Aasheim, med 2 millioner kroner i skattbar inntekt.

Tallene er basert på skattelistene for 2006. Inntekten er nettoinntekt, altså alminnelig inntekt før særfradrag. Det er ikke den reelle inntekten personene har hatt.