Her er oljefeltene som er klimaverstinger på norsk sokkel

Slik skal de fjerne CO2-utslipp innen 2030.

Her er oljefeltene som er klimaverstinger på norsk sokkel
Åsgard-feltet på Haltenbanken i Norskehavet slipper ut mest CO2 på norsk sokkel, med over 860.000 tonn CO2 i 2020. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Olje- og gassutvinning står for 27 prosent av klimagassutslippene i Norge; 13,3 millioner tonn CO2 i året. Samtidig er det en uttalt ambisjon å kutte disse utslippene med 40 prosent i løpet av de neste ni årene.