Her er Norges første selvkjørende anleggsmaskin

AF Gruppen har i samarbeid med Semcon og Hamm utviklet en autonom vals.

Her er Norges første selvkjørende anleggsmaskin
Den autonome valsen blir prøvd ut på en bygging av 19 km ny motorvei på E39 i Kristiansand øst. Foto: Adam Read Foto

Nye Veier stiller krav om utvikling av teknologi. AF Gruppen har i samarbeid med Semcon og Hamm utviklet en autonom vals. Prosjektet er et innovasjonsgrep der blant annet Sintef bidrar med kunnskap om sensorteknologi.