Her er maskinen som kan rengjøre byen helt på egen hånd

I nær fremtid kan kosting av byens parker og sykkelveier gjøres på nattestid, uten mannskap.

Her er maskinen som kan rengjøre byen helt på egen hånd
Den selvkjørende kostemaskinen Spring S1 skal kunne dekke 20.000 kvm på samme lading. Foto: Applied Autonomy

Kongsberg har ikke bare selvkjørende busser som går i vanlig rutetrafikk. Nå har også autonome kostemaskiner vist seg frem i sølvgruvebyen. Før helgen fikk Buskerud besøk av en selvkjørende koste- og spylemaskin, laget i felleskap av norske Applied Autonomy og tyske Spring.