ENERGI

Her er løsningen som skal gi Edvard Grieg-plattformen varme

Elkjeler fra Parat Halvorsen har vært i bruk siden 60-tallet.

Elkjelene fra Parat Halvorsen er valgt som løsning for å gi varme til Edvard Grieg-plattformen, når strømkabelen kobles til og gassturbinene skrus av i 2022.
Elkjelene fra Parat Halvorsen er valgt som løsning for å gi varme til Edvard Grieg-plattformen, når strømkabelen kobles til og gassturbinene skrus av i 2022. Illustrasjon: Parat Halvorsen

Når Edvard Grieg-plattformen i 2022 skal gå fra gassturbiner til elektrisk strøm, har Lundin valgt å dekke varmebehovet på feltet med elektriske kjeler.