Her er LGs Android-råskinn

Skal ha to prosessorer og kodenavn Star.