IT

Her er it-vinnerne i statsbudsjettet

Regjeringen med en digital milliard.

SYNLIG: Regjeringen gjør it-satsingene i budsjettet stadig mer synlig.
SYNLIG: Regjeringen gjør it-satsingene i budsjettet stadig mer synlig. Bilde: colourbox.com
8. okt. 2012 - 11:27

For å understreke sin it-strategi i Digitaliseringsprogrammet, som ble lansert i april, forsøker regjeringen å skape et bilde av storsatsing på informasjonsteknologi i sitt forslag til neste års statsbudsjett.

Samlet er det satt av drøyt én milliard kroner til flere formål, men det meste går til it-prosjekter som allerede er i gang.

NAV vinner

Den største potten går til Moderningseringsprogrammet i NAV.

Her er det satt av 735 millioner kroner, noe som må til for å følge fastsatt tempo i et progam med et budsjett på 3,3 milliarder kroner over seks år.

Programmet omfatter blant annet nye løsninger for uførepensjon og sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling med samarbeidspartnere.

Les alt om statsbudsjettet på vår temaside.

Varsom start

Politiet har nettopp fått godkjent sin skisse til total modernisering av straffesakssystemene i det såkalte Merverdiprogrammet.

Dette har en ramme på 2,4 milliarder kroner over flere år.

Her velger regjeringen å ta det pent i starten og setter av 30 millioner kroner til å forberede oppstarten.

I tillegg kommer et drypp på 20 millioner kroner til å fullføre infrastrukturprosjektet D#2 (Dash 2), med sentralisering av og redundans i politinettet.

Sikkerhet er "hot"

Datasikkerhet er en stadig mer aktuell problemstilling, og regjeringen foreslår 32,6 millioner kroner fra Forsvarsdepartementet til videreutvikling av Norcert (Norwegian computer emergency response team).

Målet er å styrke Norges evne til effektivt å håndtere og reagere på alvorlige it-hendelser.

I tillegg spyttes det inn 12 millioner kroner til informasjonssikkerhet i staten.

I begrunnelsen heter det at økt bruk av it gjør at samfunnet blir mer sårbart. God forebyggende informasjonssikkerhet blir derfor stadig viktigere for samfunnssikkerheten.

Oppgaven skal håndteres av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Helse

I helse- og omsorgssektoren fylles det på med 90 millioner kroner for å øke samhandlingen mellom virksomhetene.

Blant satsingene er ny elektronisk plattform i Helsedirektoratet/Helfo og flere selvbetjeningsløsninger i den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Les også: De skal gjøre din pasientjournal tilgjengelig overalt

Sparer 500 mill hvert år

EDAG, elektronisk dialog med arbeidsgiver, er et prosjekt som så langt ikke krever de store kostnadene, men som skal få stor effekt.

Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten og Statistisk sentralbyrå skal utvikle en felles ordning for hvordan arbeidsgiverne skal rapportere om ansettelser, lønn og trekk.

Forenklingen skal gi arbeidsgiverne årlige besparelser på om lag 500 millioner kroner, mens staten vil kunne få raskere tilgang på pålitelig informasjon.

Brukerne vil kunne få færre feil ved skattelikningen, samt raskere og mer korrekte beregninger fra NAV.

Snaut 254 millioner er satt av på årets budsjett.

EDAG vil bli håndtert av Altinn, som har vært i hardt vær de siste par årene.

Les mer: Altinn avsløres i hemmelig rapport

Nå sprøyter regjeringen inn 90 millioner kroner for å øke kompetansen i virksomheten og forbedre selve løsningen.

Digital postkasse

Nå skal den digitale postkassen realiseres.

Det er satt av 30 millioner kroner til felles plattform for digital kommunikasjon med forvaltningen.

Det skal blant annet gå til etablering av en digital postkasse til innbyggere, og ikke minst en reservasjonsløsning for dem som ikke vil motta digital post forvaltningen. Regjeringen ønsker at digital post blir obligatorisk for bedrifter.

Tidligere i år ble portalen Barents Watch åpnet.

Her kommer det påfyll til videreutvikling i form av 16 millioner kroner.

– Midlene skal i stor utstrekning gå til informasjonsløsninger og til å forbedre den elektroniske samhandlingen mellom samarbeidende instanser, heter det i en pressemelding.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.