Her er industrien som er klimaverstinger i Norge

Raffineriet og gasskraftverket på Mongstad slipper ut mer enn 1,7 millioner tonn klimagasser i året.

Her er industrien som er klimaverstinger i Norge
Raffineriet og gasskraftverket på Mongstad er det største utslippspunktet i Norge, med utslipp av klimagasser på over 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Mongstad raffineri, som også inkluderer gasskraftverket på Mongstad, var Norges desidert største utslippspunkt i 2020, med et utslipp av klimagasser på hele 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter.