OLJE OG GASS

Her er Hagas gråsone-kontrakter

PRESSET: Olje- og energiminister Åslaug Haga er i hardkjør om dagen. I dag forklarte hun seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om tidligere Enova-direktør Eli Arnstads konsulentavtale. Etterpå måtte hun fortelle pressen at flesteparten av OEDs konsulentavtaler er inngått på en kritikkverdig måte.
PRESSET: Olje- og energiminister Åslaug Haga er i hardkjør om dagen. I dag forklarte hun seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om tidligere Enova-direktør Eli Arnstads konsulentavtale. Etterpå måtte hun fortelle pressen at flesteparten av OEDs konsulentavtaler er inngått på en kritikkverdig måte. Bilde: Jannicke Nilsen
Jannicke Nilsen
29. apr. 2008 - 16:39

Olje- og energidepartementet har inngått konsulentkontrakter uten anbudskonkurranse og med for lavt kontraktsbeløp.

Anskaffelsesprotokoller er signert månedsvis etter at kontrakten er inngått, og noen ganger er hele anbudsprotokollen droppet i sin helhet.

En ble til sju

De kritikkverdige forholdene er avdekket av det interne departementsorganet Depkjøp, etter at olje- og energiminister Åslaug Haga tok initiativ til en gjennomgang.

Samtlige av OEDs løpende konsulentkontrakter til en verdi av over 100.000 kroner er gjennomgått. De aller fleste er inngått i strid med regelverket for offentlige anskaffelser.

Et vesentlig spørsmål Depkjøp stiller er hvorfor sju ulike konsulentavtaler, som alle dreier seg om faglig bistand og utredning i forbindelse med et og samme prosjekt, ikke er utlyst som et samlet prosjekt.

Les også: Usikker skjebne for konsulentavtaler

Anbud i EU

Da ville kontraktssummen overskredet EØS-terskelverdi på en million kroner, og prosjektet måtte dermed ha bli sendt ut på anbud i Europa.

Prosjektene dreide seg om "Sektorutredning petroleum", og var ledd i arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet.

- Systemsvikt

- Det har vært en systemsvikt i departementet over flere år, og det er helt uakseptabelt. Nå er det min jobb å bidra til å rydde opp i dette. Det har vært mange som har håndtert dette i vårt system, og vi må nå se på om det er klokt. Vi er selvsagt i gang med å skjerpe inn interne rutiner, vi må blant annet styrke kompetansen på konsulentavtaler, sa Åslaug Haga på en pressekonferanse tirsdag.

Etter det TU.no kjenner til, mener embedsverket i OED at Depkjøp har tolket regelverket for offentlige anskaffelser strengere enn hva OED har gjort.

Kontraktene

Flesteparten av konsulentkontraktene OED har inngått til en verdi av under 500.000 kroner, er i strid med regelverket.

Her er oversikten:

Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS.Tre kontrakter om kjøp av advokattjenester. Inkluderer flere avtaler med en totalramme på 1.500.000 kr. Ankepunkt: OED har bare henvendt seg til en leverandør, unntaksbestemmelser ikke oppfylt. Kontraktsverdien er oversteget. Anskaffelsesprotokoll er udatert og usignert.

Erling Selvig, kjøp av juridisk bistand i forbindelse med petroleumssaker. Beløpsramme: 150.000 kr. Ikke konkurranse, mangler ved skatteattest.

Event AS, konsulentkontrakt til en verdi av 168.000 kr. Ikke konkurranse. Skatteattester og HMS foreligger ikke. Mangelfull anskaffelsesprotokoll.

KBC Process Technology Ltd. Kjøp av analyser av petroleumsmarkedet. Konsulentbistand for Normprisområdet. Hittil har kontrakten kostet 475.000 kr. Ikke konkurranse, ikke begrunnet hvorfor unntaksbestemmelsen er brukt. Mangelfull anskaffelsesprotokoll.

Poten NGL Consulting . Informasjon og data om våtgassmarkedet. Næværende kontraktramme er på 168.000 kr. Avtalen har eksistert siden 80-tallet. Ankepunkt: Ikke konkurranse, for langvarig kontrakt og mangelfull anskaffelsesprotokoll.

Acona Group AS , kontraktsramme på 180.000 kr. Sekretærfunksjon for arbeidsgruppe som vurderer vilkår for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og Norskehavet. Kontrakten er utløpt, men tilleggskontrakt skal likevel signeres på nytt uten anbudsrunde. Ankepunkt: Ulovlig direkteanskaffelse.

Det Norske Veritas , kontraktsramme 494.000 kr. Avtalen går ut på at DNV skal gjøre delutredningen "Andre miljøkonsekvenser" i forbindelse med utredning om petroleumsvirksomheten i helhetlig forvaltningsplan i Norskehavet. Ankepunkt: Uklar verdi på kontrakten. Totalverdi er senere oppgitt til 625.000 kr, noe som i tilfelle er over grensen på 500.000. Mangelfull anskaffelsesprotokoll. Kontrakten er utløpt.

Norsk Institutt for Luftforskning , kontraktsramme på 394.000 kr. Gjelder delutredning "konsekvenser av utslipp av luft", i forbindelse med arbeidet med helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Ankepunkt: Ingen konkurranse. Skatteattest og anskaffelsesprotokoll signert lenge etter kontraktsinngåelse. Kontrakten er utløpt.

Sintef , kontraktsramme 80.000 kr. Gjelder delutredning om konsekvenser for skipstrafikk og utslipp fra skip og oljeinstallasjoner i Norskehavet. Ankepunkt: Ingen konkurranse, uklart hvorfor unntaksbestemmelse er brukt. Mangelfull anskaffelsesprotokoll, avtalen er utløpt.

Det Norske Veritas , kontraktsramme 498.000 kr. Delutredning i forbindelse med helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av akuttutslipp. Ankepunkt: Kontraktens reelle totalverdi er på 887.500 kroner, beregningen er i strid med regelverket. Brudd på kunngjøringsplikt. Anskaffelsesprotokoll datert lenge etter kontraktssignering, kontrakten er utløpt.

Sintef Kjemi , kontraktsramme på 300 000 kr. Delutredning "Oljevern" i forbindelse med helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Total kontraktsverdi er 450.000. Ankepunkt: Anskaffelsesprotokoll er datert fire måneder etter kontraktsinngåelse. Skatteattest datert for sent, kontrakten er utløpt.

Sintef Kjemi , kontraktsramme på 496.000 kr. Delutredning "Regulære utslipp til sjø" i forbindelse med helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet.

Akvaplan Niva , kontraktsramme 400.000 kr. Delutredning til helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet, "Konsekvenser for fiskeri og havbruk". Anbudskonkurranse er gjennomført. Ankepunkt: Anskaffelsesprotokoll datert fem måneder etter kontraktsinngåelse. Kontrakten er utløpt.

Agenda Utvikling og Analyse AS, kontraktsramme på 300.000 kr. Delutredning til helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet, "konsekvenser for fiskeri og havbruk". Ankepunkt: Ikke gjennomført konkurranse, ikke dokumentasjon på at unntaksreglene kan brukes. Anskaffelsesprotokollen er signert nesten ni måneder etter kontraktsinngåelse.

Bika Gruppe og lederutvikling, kontraktsramme på 75.000 kr. Samlet kontraktsverdi oppgis å være 160.000 kr. Ankepunkter: Skattelister eldre enn seks mnd.

ProEvolve AS, kontraktsramme 500.000 per år. Gjelder oppgaven som sekretariat for Arbeidsutvalget for Energirådet. Ankepunkt: Kun èn leverandør er kontaktet, unntak ikke begrunnet. Uklar kontraktsverdi. Anskaffelsesprotokoll signert fire måneder etter kontraktsinngåelse. Skatteattest er innhentet etter kontraktssignering.

Miljøfaglig utredning AS , kontraktsramme 200.000 kr. Konsulentbistand for dokumentasjon av biologisk mangfold i forbindelse søknader om konsesjon for små vannkraftverk. Ankepunkter: Anskaffelsesprotokollen datert flere måneder etter tilbudsfristen.

Econ Pöyry , kontraktsramme 400.000 kr. Utredning av støtteordninger til fornybar energi og energieffektivisering i Europa. Ankepunkt: Mangelfull anskaffelsesprotokoll, datert senere enn kontraktssignering.

Professor Fredrik Sejersted, kontraktsramme på 250.000 kr. Kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med arbeidet med industrikonsesjonsloven, mm. Ankepunkt: Ikke konkurranse, unntak ikke rettferdiggjort. Ikke innhentet skatteattester og HMS-erklæring. Anskaffelsesprotokollen er mangelfullt utfylt.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.