KRAFT

Her er Haga-pakken for kraftkrevende industri

Tiltakene er skreddersydd for ikke være i strid med EØS-avtalen, og blir en del av et nytt såkalt industrikraftregime.

– Her har vi en pakke som samlet bidrar til solide rammevilkår minst på linje med det som gjelder ellers i Europa. Dette vil bidra til at Norge fortsatt skal ha mange kraftkrevende industribedrifter, sier Haga til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Samarbeid og støtteordninger

Hagas pakke skisserer et tettere samarbeid med EU for å bedre vilkårene for kraftkrevende industri. Videre ønsker hun fleksible løsninger fra Statkraft, med langsiktige og stabile kraftleveranser.

Energiministeren vil også ha bedre støtteordninger for miljøtiltak og energisparing, samt gunstigere skatteregler for avskrivning. Haga vil også vurdere å redusere nettleien. I tillegg blir industrien oppfordret til å samarbeide om felles kraftinnkjøp.

Haga varsler også økt kraftproduksjon, og at støtte vil bli målrettet for små og mellomstore bedrifter.

Mye gjenstår

I intervjuet innrømmer Haga at det er usikkert når alle tiltakene vil være på plass.

– Det kan jeg foreløpig ikke si noe om. Men det haster, sier hun.

Leder i LO-forbundet Industri & Energi, Leif Sande, mener tiltakene er greie, men ikke bra nok.

– Det er positivt at Statkraft kan tilby kontrakter på kommersielle vilkår, men dette er ikke gjennomslag for prinsippet om et eget industrikraftmarked. Her gjenstår det mye, sier Sande til ANB.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.