Her er funnene på norsk sokkel i første halvår 2021

Wintershall Dea står for det største.

Her er funnene på norsk sokkel i første halvår 2021
Wintershall Dea står for det største funnet i første halvår i år. Dvalin Nord-brønnen ble boret av riggen Deepsea Aberdeen.

Det er gjort i alt åtte funn på norsk sokkel i første halvår. Av disse er seks i Nordsjøen, ett i Norskehavet og ett i Barentshavet. I tillegg kommer en avgrensing av et funn i Nordsjøen.