– Digital pådriver

DiBK er rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fører tilsyn med reglene om dokumentasjon av egenskapene til byggevarer. Direktoratet forvalter også ordningen for sentral godkjenning av virksomheter etter plan- og bygningsloven. Direktoratet har om lag 80 ansatte og kontor i Oslo og på Gjøvik.

– DiBK skal bidra til sikre og gode bygg og være pådriver for enklere og mer digitale byggeprosesser. Per-Arne Horne har god kjennskap til og interesse for lovverket og utviklingen av det. Jeg er sikker på at han vil gjøre en god jobb som leder for DiBK, seier Mæland.

Kilde: Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet