KARRIERE

Her er de nye studiene

Dag Yngve Dahle
15. mars 2010 - 11:48

FAKTA

Videreutdanningstilbud er ikke tatt med. Disse lærestedene har ingen nye regulære studier kommende høst: Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Universitetet i Oslo:

 • Bachelor i religion og samfunn
 • Master i praktisk teologi
 • Årsenhet i historie
 • Master in Culture, Environment and Sustainability
 • Master i idehistorie
 • Master i kulturhistorie og museologi
 • Master i religionshistorie
 • Bachelor i informatikk: Design, bruk, interaksjon
 • Bachelor i informatikk: Programmering og nettverk
 • Bachelor i informatikk: Nanoelektronikk og robotikk
 • Bachelor i informatikk: Tekniske og naturvitenskaplige anvendelser
 • Bachelor i informatikk: Språk og kommunikasjon

Universitetet for miljø- og biovitenskap:

 • Master i fornybar energi
 • Master (sivilingeniør) i mat- og miljøteknologi
 • Bachelor i hestefag

Universitetet i Tromsø:

 • Master (sivilingeniør) i dataanalyse og sensorteknologi
 • Master i hørlære med i didaktikk og praksis
 • Master in Technology and Safety in The High North
 • Bachelor i biomedisin
 • Master i biomedisin
 • Master i medisinske laboratoriefag
 • Bachelor i bioteknologi
 • Master i biologi
 • 5-årig lærerutdanning (master) 1. - 7. trinn
 • 5-årig lærerutdanning (master) 5. - 10. trinn

Universitetet i Agder:

 • Årsstudium i spansk
 • Master i folkehelsevitenskap
 • Master i helse- og sosialinformatikk
 • Master i psykisk helsearbeid
 • Master i helsefag
 • Master (sivilingeniør) i fornybar energi
 • Master (sivilingeniør) i mekatronikk
 • PhD-studium i mekatronikk

NTNU:

 • 2-årig master i energibruk og energiplanlegging

Universitetet i Stavanger:

 • Master (sivilingeniør) i bærekraftig energi
 • Master (sivilingeniør) i petroleumsgeologi
 • Bachelor i sosiologi
 • 5-årig lektorprogram i humanistiske fag

Universitetet i Bergen (totalomlegging av humanistiske fag):

 • Bachelorprogram i arabisk
 • Bachelorprogram i arkeologi
 • Bachelorprogram i digital kultur
 • Bachelorprogram i engelsk
 • Bachelorprogram i filosofi og idéhistorie
 • Bachelorprogram i fransk
 • Bachelorprogram i geovitenskap
 • Bachelorprogram i gresk
 • Bachelorprogram i historie
 • Bachelorprogram i italiensk
 • Bachelorprogram i kulturvitenskap
 • Bachelorprogram i kunsthistorie
 • Bachelorprogram i latin
 • Bachelorprogram i litteraturvitenskap
 • Bachelorprogram i nordisk
 • Bachelorprogram i religionsvitenskap
 • Bachelorprogram i i russisk
 • Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium
 • Bachelorprogram i språkvitenskap
 • Bachelorprogram i teatervitenskap
 • Bachelorprogram i tysk
 • Integrert masterprogram i musikkterapi

Høgskolen i Buskerud:

 • Bachelor i dynamisk webdesign
 • Master i Human Rights and Multiculturalism

Høgskolen i Gjøvik:

 • Årsstudium i geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Bachelor i ingeniørfag - maskin (lean manufacturing)

Høgskolen i Ålesund:

 • Master i skipsdesign
 • Bachelor i marine og biologiske fag

Høgskolen i Oslo:

 • Bachelor i arkiv og dokumentbehandling

Høgskolen i Molde:

 • Master of Science in Event Management
 • Erfaringsbasert mastergrad i logistikk

Høgskolen i Bergen:

 • Årsstudium i kunst og håndverk
 • Årsstudium i naturfag
 • Halvårsstudium i forming
 • Halvårsstudium i drama (påbygging)

Høgskolen i Stord / Haugesund:

 • Master i teknisk sikkerhet (i samarbeid med Universitetet i Bergen)

Høgskolen i Nord-Trøndelag:

 • Bachelorgrad i grønn næringsutvikling
 • Faglærerutdanning i kroppsøving (bachelor)

Høgskolen i Hedmark:

 • Bachelor i tannpleie
 • Bachelor i agronomi
 • Bachelor i visuell simulering

Høgskolen i Bodø:

 • Master i marin økologi
 • Master i idrett
 • MBA i luftfartsledelse
 • Bachelor in Animal Science (samarbeid med universitet i Kosice, Slovakia)
 • Bachelor i kunstfilmproduksjon

NITH:

 • Bachelor i 3D-grafikk
Les mer om: