KARRIERE

Her er alle høstens nye studier

Du kan blant annet studere arktisk natur, sosiale medier, lettmetall, app­utvikling og boreteknologi.

UNIVERSITETET I STAVANGER
UNIVERSITETET I STAVANGER Bilde: UiS / Espen Torp

Nye studier høsten 2012

Høgskolen i Hedmark

 • Årsstudium i naturveiledning
 • Bachelor i naturveiledning
 • Bachelor i markedsføring (Rena)
 • Bachelor i serviceledelse og markedsføring (Rena)
 • Årsstudium i digital kommunikasjon (Hamar)

Høgskolen i Buskerud

 • Årsstudium i event & sport management
 • Bachelor i markedsføring

Høgskolen i Gjøvik

 • Bachelor i fornybar energi
 • Y-vei for ingeniørfag, bygg og ingeniørfag, maskin

Høgskolen i Bergen

 • Master i samfunnsdidaktikk
 • Master i energi (med UiB)

Høgskolen i Volda

 • Grunnskolelærer 1–7, deltid, Ålesund
 • Førskolelærerutdanning, deltid, Ålesund
 • Årsstudium i engelsk, deltid
 • Master i dokumentar og journalistikk

Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Toårig trafikklærerutdanning
 • Master i økonomi og administrasjon
 • Master i sosialfag - barnevern
 • Master i universell utforming av IKT

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Bachelor i fornybar energi, ingeniør
 • Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering
 • Bachelor i vernepleie, desentralisert
 • Master i psykisk helsearbeid

Høgskolen i Harstad

 • Årsstudium i praktisk prosjektledelse, deltid

Høgskolen i Østfold

 • Master i psykososialt arbeid

NITH

 • Bachelor i IT, mobil apputvikling
 • Master of information systems

Høgskolen i Ålesund

 • Bachelor i biomarin innovasjon
 • Master in international marketing and business

Høgskolen i Narvik

 • 4-årig grunnskolelærerutdanning (med UiN)

Høgskolen i Nesna

 • Master i profesjonsretta naturfag, deltid
 • Bachelor i idrett
 • Årsstudium i idrett
 • Bachelor i informasjonssystemer
 • Årsstudium i digital medieproduksjon og sosiale medier
 • Årsstudium i produksjon for scene og sal

Høgskolen i Finnmark

 • Bachelor i arktiske naturressurser
 • Bachelor of rock ’n’ roll entrepreneurs

Høgskulen i Sogn og Fjordane

 • Bachelor i økonomi og juss
 • Bachelor i elektroenergi, elkraft og miljø, ingeniør
 • Master i samhandling innen helse- og sosialtjenester
 • Master in landscape planning (med Københavns Universitet og Sveriges lantbruksuniversitet)

Høgskolen Stord / Haugesund

 • Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap
 • Årsstudium i musikk

Høgskolen i Vestfold

 • Bachelor i språk (engelsk og norsk)
 • Master i jordmorfag

UMB

 • Master i aquatic food production

NTNU

 • Årsstudium i musikk
 • Master i entreprenørskap og samfunn
 • M.Sc. in biotechnology
 • M.Sc in light metals, silicon and ferroalloy production
 • Master i vegteknikk / jernbaneteknikk

Universitetet i Bergen

 • Master i energi (med HiB)

Universitetet i Oslo

 • Årsstudium i statsvitenskap

Universitetet i Agder

 • Master i spesialsykepleie

Universitetet i Tromsø

 • Bachelor i matematikk og finans

Universitetet i Nordland

 • Årsstudium i maritim økonomi og ledelse
 • Bachelor i lulesamisk språk

Universitetet i Stavanger

 • Master i bore- og brønnteknologi
 • Master i økonomi og ledelse

Ingen nye studier: Høgskolene i Lillehammer og Molde.

 

Oversikten over høstens nye studier er tradisjonen tro mangfoldig.

Trafikklærer

Høgskolen i Oslo og Akershus etablerer en ny toårig kandidatutdanning for trafikklærere.

Hver student skal ha en trafikklærer ved en trafikkskole som mentor.

Slik får studentene mulighet til å se trafikklærerens arbeid «fra innsiden». For å få undervisningserfaring har studentene fra tredje og fjerde semester praksis ved trafikkskolen.

– Vi forventer mange søkere til de 24 studieplassene, siden det er landets eneste alternativ til tilbudet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. I dag velger mange å ta utdanning i Sverige og Danmark, sier Ulf Melvold, faglig ansvarlig for studiet.

– Studiet er godkjent av trafikkmyndighetene og kvalifiserer til yrkestittelen «trafikklærer». Praksis utgjør cirka 30 prosent av studietida og er fordelt gjennom hele studiet. Praksisen legges til utvalgte trafikkskoler, sier Melvold.

Les også:

Vil du bli vær- eller søppelingeniør?

Nå kan du bli havgründer 

http://tumigrer.tu.no:8080/migrator/ws/publication/www.tu.no/resource/binary/173306

Arktisk natur

Høgskolen i Finnmark følger opp med et samlingsbasert bachelorstudium i arktiske naturressurser.

Bærekraftig forvaltning av ressursene er et nøkkelord for studiet, noe som er høyaktuelt med tanke på økt utvinning av olje og gass i nordområdene.

– Vi bygger nå opp et forskningbasert fagmiljø på dette fagområdet. Det har utspring i et stort forskningsprosjekt ved høyskolen, og som et ledd i det etablerer vi dette bachelorstudiet, sier Inger Elin Utsi, pressekontakt ved Høgskolen i Finnmark.

Les også: Ingeniører må kjøre taxi

Lar bachelorene få forske 

Apputvikling

Private NITH etablerer et bachelorstudium i IT med spesialisering i mobil apputvikling.

En rekke aktører vil tilby egne app-er, men det finnes få fagfolk som kan utvikle disse miniprogrammene til Iphone, Android-telefoner og nettbrett.

Dette hullet i markedet gir rom for studiet. Per i dag finnes det ikke liknende studier her i landet.

Studieplanen inkluderer fag som javaprogrammering og grensesnittdesign, og studiet avsluttes med et oppdrag for næringslivet.

1200003292.jpg

Lettmetall

NTNU tilbyr et engelskspråklig siv.ing.-studium i Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production.

Fokuset er industriell produksjon av lettmetall, silisium og ferrolegering i en miljøvennlig ramme, blant annet resirkulering og miljøvennlig produksjon av disse metallene.

All undervisning gis på engelsk.

Les også:

Slik lager smarttelefonene trøbbel i mobilnettet

– Datatrafikk kveler mobilnettet 

Restaurering av bygg

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i Trondheim kan du bli bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering.

Studiet er ikke 100 prosent nytt, men har ikke hatt opptak siden 2009.

Det samlingsbaserte studiet er rettet mot folk med håndverkerkompetanse – ett av opptakskravene er fagbrev i håndverksfag eller «tilsvarende praksis eller arbeid knyttet til fagfeltet», og er et samarbeid mellom høgskolen og Nidaros Domkirkes restaurerings­arbeider (NDR).

Praksis er en sentral del av studiet, og flere samlinger er lagt til praksisvennlige steder, for eksempel Røros.

http://tumigrer.tu.no:8080/migrator/ws/publication/www.tu.no/resource/binary/36259

Sosiale medier

Ved Høgskolen i Nesnas avdeling i Mo i Rana tilbys et årsstudium i digital medieproduksjon og sosiale medier.

Studentene lærer hele prosessen fra idéutvikling til produksjon og distribusjon av medieprodukter på digitale plattformer og/eller i sosiale medier.

Medieteori, kommunikasjonsteori, opphavsrett og etikk er også en del av fagplanen.

Les også:

Evry er Norges største it-selskap

NTNU vil ta opp 300 flere ingeniørstudenter 

Bore- og brønnteknologi

Universitetet i Stavanger etablerer en toårig master i boring og brønnteknologi.

Dette er et sivilingeniørstudium (Master of Science) med en spesialisering som er direkte rettet mot offshorevirksomhet.

Utgangspunktet er at bore- og brønnkostnadene utgjør en stor andel av kostnadene knyttet til feltutbygging.

UiS reklamerer med at studiet kvalifiserer til stillinger som boreingeniør og brønningeniør, eller det kan være et fundament for lederstillinger, for eksempel som boreleder, boresjef eller plattformsjef.

Søknadsfristen for Samordna opptak er 15. april.

Les også:

Høy utdanning lønner seg ikke alltid

Her får toppstudentene penger

Norske oljelønninger høyest i verden

Dårlige karakterer? Søk jobb i det offentlige